Weleens van het feest San Trifone gehoord? Waanzinnig! Check hier alle foto's en videobeelden >> San Trifone 2018 - Beeldmateriaal
Welkom op het nieuwe Freakpyromaniacs forum! Op dit moment werken we volop aan de nieuwe functies van het forum Heb je vragen of opmerkingen klik dan door naar deze thread FPM 2018 V1 en wij proberen zo snel als mogelijk te helpen

Tweede Kamer: Uitvoering motie lokaal vuurwerkverbod

Moontan

Medewerker
FPM Moderator
Berichten
21.963
Leuk bevonden
22.130
Leeftijd
61
Locatie
Hilversum
#1
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum 16 november 2018
Onderwerp Uitvoering motie lokaal vuurwerkverbod

Hierbij informeren wij u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de uitvoering van de motie van de leden Dik-Faber (CU) en Den Boer (D66).

Tijdens het debat op 20 juni 2018 over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling is met uw Kamer gesproken over de mogelijkheid van een lokaal vuurwerkverbod. In vorengenoemde motie heeft Uw Kamer verzocht om een expliciete wettelijke bevoegdheid voor gemeenten of gemeentelijke organen om gemeenten geheel vuurwerkvrij te maken. Daarbij wordt genoemd dat het afsteken van vuurwerk gepaard gaat met letsel, materiële schade en overlast. Voorts is verzocht de invoering van deze bevoegdheid gepaard te laten gaan met deskundige monitoring van het effect op letsel en schade.

Zoals in de motie is vermeld heeft een gemeenteraad de bevoegdheid om bij gemeentelijke verordening gebieden aan te wijzen waar het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken (vuurwerkvrije zones). De motie constateert dat deze bevoegdheid in de praktijk begrensd is, en verzoekt om een wettelijke bevoegdheid voor gemeenten om het gehele gemeentelijk grondgebied vuurwerkvrij te maken.
De afgelopen periode zijn de mogelijkheden tot uitvoering van de motie verkend. Hierbij is onder meer rekening gehouden met de doelstelling van de motie en de impliciete wens van uw Kamer om een en ander op korte termijn te regelen.

Wij zijn voornemens aan deze motie uitvoering te geven door het Vuurwerkbesluit aan te passen. Een wijziging daarvan is in voorbereiding. Met de voorgenomen aanpassing van het Vuurwerkbesluit wordt buiten twijfel gesteld dat gemeenten hun autonome verordeningsbevoegdheid kunnen aanwenden om, in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast, het gehele grondgebied van de gemeente aan te wijzen als gebied waar geen vuurwerk mag worden afgestoken.

Met de voorgenomen aanpassing van het Vuurwerkbesluit wordt tevens binnen de kortst mogelijke termijn uitvoering gegeven aan de motie. Daarbij streven wij ernaar deze wijziging van het Vuurwerkbesluit gereed te hebben vóór de jaarwisseling van 2019-2020. Na de inwerkingtreding van deze wijziging zal het effect ervan op letsel en schade op deskundige wijze worden gemonitord.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
Ferd Grapperhaus

https://www.rijksoverheid.nl/docume.../16/tk-uitvoering-motie-lokaal-vuurwerkverbod


file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fred/Mijn%20documenten/Downloads/tk-uitvoering-motie-lokaal-vuurwerkverbod.pdf
 
Berichten
16
Leuk bevonden
9
Locatie
Nederland
#2
Je eigen gemeente zal er maar voor kiezen straks.. stapje voor stapje komen ze dichterbij op een totaal verbod. Als een subtiel virus verspreid het zich elk jaar weer verder. Ik wordt misselijk van de gedachte en hoop ten zeerste dat de cijfers gaan aantonen dat het geen oplossing is voor de problemantiek (ondanks ik uiteraard wel graag oplossingen zie daarvoor, maar niet op deze manier).
 

htevents

Registered User
Berichten
115
Leuk bevonden
125
#3
Is het een idee om met liefhebbers uit dezelfde gemeente een brief op te stellen naar de desbetreffende gemeente, om in ieder geval navraag te doen naar de intenties van de gemeente, mocht deze wetgeving er door komen? Ik zie namelijk de gemeentes, vooral in het oosten en de kleinere gemeentes, nog geen algeheel verbod in zetten, gezien de handhaving, leefbaarheid, kosten, etc. Mocht een gemeente aangeven toch de intentie te hebben om een verbod in te zetten, kunnen we ze vragen in debat te gaan, om ze een andere visie te geven. Juist omdat het dan op gemeentelijk niveau geregeld moet worden, is het makkelijker om ze een andere visie te geven (randsteden even daargelaten), dan wanneer het op landelijk niveau beslist zou worden.

Ik woon in gemeente Berkelland (Gelderland), wie nog meer?
 

sprinkhaan

Registered User
Berichten
2.000
Leuk bevonden
14
#4
Ben benieuwd wat de midddenstanders die zwaar hebben geinvesteerd in de bunkers hiervan vinden? Want het is nu volledige willekeur. (als het doorgaat)
 

adgertic

Registered User
Berichten
1.073
Leuk bevonden
83
Leeftijd
31
Locatie
Rotterdam
#5
Zoals het er nu uit ziet kan Aboutaleb hier dus volgend jaar zijn plannetje door zetten.
Tot nu toe heeft hij aan de gebiedscommissies gevraagd om een oordeel te geven over waar er wel gestookt mag worden. Gelukkig mogen de gebiedscommissies dat alleen besluiten als ze met elkaar in overleg zijn geweest. En gelukkig voor de liefhebbers zijn die vergaderingen openbaar en mag iedere aanwezige over ieder onderwerp zijn mening geven en/of vragen stellen aan de mensen die het moeten besluiten. Ik ga begin volgend jaar in ieder geval een paar (als het lukt allemaal) van die vergaderingen af om een pleidooi te houden om het allemaal toch zo te laten als het is.... ik moet nog in de pen klimmen maar dat gaat goed komen. Zijn er Rotterdamse liefhebbers die mee willen gaan om me te ondersteunen? Samen kunnen we nu nog net iets doen. Laat het toch in godsnaam niet gebeuren en staat allen op!
 

roelz

Registered User
Berichten
415
Leuk bevonden
18
Locatie
leiden
#7
Ja, en dan is het aan de gemeente om te bepalen wat "overlast" is, bij Groenlinks is er al sprake van overlast bij het afgaan van een trektouwtje. Dus; volledige willekeur gerelateerd aan de politieke samenstelling van de gemeente.
Het wordt steeds chaotischer.
 

Onze Partners

Bovenaan