SHOW Zelhem 17-09-2021

Firewebs

Registered User
Via: https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-6823.pdf

Katan Vuurwerk te Zelhem Vergunningverlening Vuurwerkbesluit Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een ontbrandingstoestemming ingevolgde het Vuurwerkbesluit te verlenen aan Katan Vuurwerk uit Ulft, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en het bouwen, installeren en verwijderen daarvan op 17 september 2021 vanaf de sportvelden gelegen aan de Vincent van Goghstraat te Zelhem. Aan de toestemming zijn voorschriften verbonden. Conform het Vuurwerkbesluit heeft de Burgemeester van de gemeente Bronckhorst verklaard geen bezwaar te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk. Rechtsmiddelen Belanghebbenden kunnen bezwaar tegen het besluit vóór 16 september 2021. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf. Wilt u meer weten? Bel Omgevingsdienst Regio Arnhem, mevrouw A. Zaat telefoonnummer 026 377 1618. Arnhem, 9 augustus 2021, zaaknummer ODRA21AB0543. Omgevingsdienst Regio Arnhem, namens Gedeputeerde Staten van Gelderland
 
Bovenaan