Tweede Kamer Afspraken jaarwisseling (05-06-2020)

Moontan

Moderator
Medewerker
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Datum 5 juni 2020

Onderwerp Afspraken jaarwisseling

In de afgelopen periode heeft het kabinet verschillende maatregelen genomen om de jaarwisseling feestelijk en veilig te kunnen laten verlopen. Vanaf komende jaarwisseling zijn F3 vuurwerk, knalvuurwerk (incl. knalstrengen), vuurpijlen en enkelschotsbuizen, ook wel singleshots genoemd, verboden voor consumenten. Tijdens het debat met uw Kamer op 5 februari jl. is besproken dat dergelijke maatregelen alleen kunnen slagen wanneer die ook worden gehandhaafd, de opsporing en vervolging van illegaal vuurwerk worden geïntensiveerd en op lokaal niveau strakker wordt gehandhaafd. Daarnaast is het ook belangrijk dat gemeenten tijdig beginnen met de voorbereiding op de jaarwisseling en gebruik maken van de instrumenten die zij tot hun beschikking hebben, bijvoorbeeld om preventief op te treden tegen potentiële raddraaiers en door activiteiten te organiseren tijdens de jaarwisseling om daarmee bij te dragen aan een feestelijk en veilig verloop. Dit alles vereist een samenspel van gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en gemeentelijke handhavers.

De minister van Justitie en Veiligheid heeft met burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie gesproken om uitvoering te geven aan de moties en toezeggingen voortvloeiend uit het vorengenoemde debat met uw Kamer. Wij informeren u hierover, waarbij zal worden ingegaan op opsporing en vervolging van illegaal vuurwerk, de handhaving rond de jaarwisseling, het gebruik van bestuurlijke bevoegdheden door gemeenten, preventief fouilleren, sluiten van panden en groepsaansprakelijkheid. Tevens informeren wij u over de internationale inzet op vuurwerk waarbij ook wordt ingegaan op het streven om plastic in vuurwerk te voorkomen.
 

Onze Partners

Bovenaan