SHOW Tweede Exloërmond 16-10-2021

Firewebs

Registered User

Datum: 16-10-2021 tussen 19.30 en 21.00​

Locatie: Zuiderdiep, Tweede Exloermond
Schietbedrijf: Wagenvoort Vuurwerk B.V.
Info: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-8410.html

Vuurwerkbesluit; ontbrandingstoestemming aan Wagenvoort Vuurwerk B.V. te Wapenveld ten behoeve van het ontbranden van professioneel vuurwerk te Tweede Exloërmond

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij aan Wagenvoort Vuurwerk B.V. te Wapenveld toestemming verlenen voor het ontbranden van professioneel vuurwerk, gelegen aan de Zuiderdiep te Tweede Exloërmond op 16 oktober 2021 tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

De ontbrandingstoestemming en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 september 2021 gedurende zes weken voor eenieder als volgt ter inzage:
- bij de gemeente Borger-Odoorn; bij de gemeente Borger-Odoorn, in het gemeentehuis van Exloo (Klantcontactcentrum, cluster Omgeving), tijdens de openingsuren of na telefonische afspraak (14 0591);
- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Tevens vindt publicatie plaats op de provinciale website en www.officielebekendmakingen.nl.

Gedurende deze termijn is het voor belanghebbenden mogelijk tegen de ontbrandingstoestemming bezwaar in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.
Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden verkregen. Daarvoor kan men telefonisch een afspraak maken met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.

Informatie
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.
 
Bovenaan