SHOW Ten Boer 31-12-21 (AFGELAST)

Firewebs

Registered User

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-11323.html

Ontbrandingstoestemming vuurwerk op 31 december 2021 te Ten Boer
Ontbrandingstoestemming vuurwerkbesluit (Vb) Aan Wagenvoort Vuurwerk B.V. hebben wij een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit verleend voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk aan de Sportlaan te Ten Boer, gemeente Groningen. Het vuurwerk zal plaatsvinden op 31 december 2021 op enig tijdstip tussen 19.00 en 21.00 uur.
Terinzagelegging
Het besluit en bijbehorende stukken liggen van 17 november 2021 t/m 29 december 2021 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage:
- de afdeling CME van de gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1 Groningen, telefoon 14 050. Geopend op werkdagen en alleen op afspraak.
- Op werkdagen tijdens kantooruren in de mediatheek van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Alleen volgens afspraak via telefoonnummer 050-3164911.
- De stukken zijn online te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.
Bezwaar
U kunt tot en met 29 december 2019 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen, kan worden verzocht om een voorlopige voorziening.
Gedeputeerde Staten van Groningen
 
Bovenaan