SHOW Silvolde 18-09-2021

Firewebs

Registered User
Katan Vuurwerk te Silvolde


Vergunningverlening Vuurwerkbesluit
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een ontbrandingstoestemming ingevolgde het Vuurwerkbesluit te verlenen aan Katan Vuurwerk uit Ulft, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en het bouwen, installeren en verwijderen daarvan op 18 september 2021 vanaf een sportveld gelegen nabij de Terborgseveld te Silvolde. Aan de toestemming zijn voorschriften verbonden.

Conform het Vuurwerkbesluit heeft de Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek verklaard geen bezwaar te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen bezwaar tegen het besluit vóór 17 september 2021. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

Wilt u meer weten?
Bel Omgevingsdienst Regio Arnhem, mevrouw A. Zaat telefoonnummer 026 377 1618.


Arnhem, 10 augustus 2021, zaaknummer ODRA21AB1259.

Omgevingsdienst Regio Arnhem,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland
 

Onze Partners

Bovenaan