SHOW Schildwolde

Firewebs

Registered User
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-11325.html
Ontbrandingstoestemming vuurwerk op 31 december 2021 of 1 januari 2022 te Schildwolde

Ontbrandingstoestemming vuurwerkbesluit (Vb)
Aan Katan Vuurwerk hebben wij een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit verleend voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk aan de Singel 1 te Schildwolde, gemeente Midden-Groningen. Het vuurwerk zal plaatsvinden op 1 januari 2022 op enig tijdstip tussen 00.45 en 01.15 uur, of op 1 januari 2022 op enig tijdstip tussen 19.00 en 22.00 uur.
Terinzagelegging
Het besluit en bijbehorende stukken liggen van 17 november 2021 t/m 29 december 2021 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage:
- Gemeentehuis van Midden-Groningen te Hoogezand, uitsluitend op afspraak via telefoonnummer 0598-373737
- Op werkdagen tijdens kantooruren in de mediatheek van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Alleen volgens afspraak via telefoonnummer 050-3164911.
- De stukken zijn online te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.
Bezwaar
U kunt tot en met 29 december 2021 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen, kan worden verzocht om een voorlopige voorziening. Gedeputeerde Staten van Groningen
 
Bovenaan