This is a scrolling ticker line using pure CSS and HTML! This ticker system comes included as part of all Nulumia themes.
You can customize these lines in your admin panel, works purely off Style Properties!
You can even add links, and other HTML markup! Responsive and customizable.

Raad van State twijfelt over juridische houdbaarheid totaalverbod Apeldoorn

Plum Bloom

Registered User
Apeldoorn kan voor de jaarwisseling 2020/2021 inderdaad een vuurwerkverbod voor de hele gemeente gaan invoeren. Daarvan is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overtuigd. De Raad van State is daar nog niet zo zeker van. Zeker als andere gemeenten het voorbeeld van Apeldoorn zullen volgen, meent het adviesorgaan.

Een politieke meerderheid in de Apeldoornse gemeenteraad wil dat het eind volgend jaar in de gehele gemeente verboden is voor consumenten om zelf vuurwerk af te steken. Apeldoorn zou de eerste gemeente in Nederland worden waar dat voor geldt. Een en ander hing nog wel af van de definitieve opstelling van het kabinet op dit punt.

Waterdicht
De afdeling advisering van de Raad van State heeft dit jaar alvast bekeken of er voldoende juridische grond is om zo'n volledig verbod in een gemeente op te baseren. Die is er niet, concludeerde de afdeling in de zomer. Om het juridisch gegarandeerd waterdicht te hebben zal er een wetswijziging moeten komen, legt RvS-woordvoerder Wendy van der Sluijs uit.

Verwarring
Het kabinet heeft in reactie op het advies een aantal bepalingen in het vuurwerkbesluit geschrapt en een toelichting aangepast, omdat die een juridisch knelpunt konden opleveren. Nu kan er geen verwarring meer zijn, is het idee bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Staatssecretaris Van Veldhoven ziet voldoende juridische basis voor een volledig verbod, bevestigt haar woordvoerder Nicolette Rodenburg. Nieuwe wet- of regelgeving is volgens het ministerie dus niet nodig.


Beboeten
De Raad van State betwijfelt dat. Een aantal vuurwerkvrije zones instellen is op dit moment wel te verdedigen, maar voor het volledig grondgebied zou dat niet zeker zijn. Wanneer Apeldoorn dat wel instelt en iemand wordt beboet voor het overtreden van dat verbod, zou diegene het dus mogelijk met succes kunnen aanvechten bij een rechter, zegt ook juriste Mariëtta Buitenhuis. De advocaat van AKD, die zelf eerder actief was in de Apeldoornse politiek, heeft zich gespecialiseerd in bestuursrecht. Zij voorziet haken en ogen bij ‘de reikwijdte van de regelgevende bevoegdheid van gemeenten op dit punt’. ,,Gemeenten liepen tegen soortgelijke problemen aan bij de wens om een gemeentelijk rookverbod en blowverbod in hun APV op te nemen’’, aldus Buitenhuis. Op z’n minst, concludeert ze, blijft er veel onzekerheid over de juridische grondslag van een volledig vuurwerkverbod.

Gevolgen voor handel
Volgens de Raad van State wordt het juridisch hoe dan ook lastig als Apeldoorn de rest van Nederland inspireert en meerdere gemeenten zo’n volledig verbod invoeren. Dan komt er namelijk Europese regelgeving om de hoek kijken, zegt RvS-woordvoerder Van der Sluijs. Een breed ingevoerd verbod heeft namelijk gevolgen voor de handel: ,,de vrijheid om commerciële activiteiten uit te voeren’’. Anders gezegd: als afsteken verboden is, stort de vuurwerkhandel in.

Handhaving

Drie politieke partijen in de Apeldoornse gemeenteraad zien in de verschillende inschattingen van het ministerie en de Raad van State een bevestiging dat ‘de Apeldoornse raad een besluit heeft genomen dat helemaal niet te overzien is’. Voor SP, Lokaal Apeldoorn en VVD, die tegen een compleet vuurwerkverbod zijn, komt dit bovenop andere vragen en twijfels die ze hebben. ,,Wat gaat dit doen met handhaving?’’, vraagt SP-fractievoorzitter Sunita Biharie zich af. De partijen die voor een verbod zijn ,,hebben een verwachting gewekt die niet realistisch is’’, concludeert Biharie.

Maar de Apeldoornse raadsleden Robert van Vliet (D66) en Hessel Dooper (CDA), twee pleitbezorgers van een verbod, zijn ervan overtuigd dat de weg daar nu echt vrij voor is. ,,De procedures zijn doorlopen, de besluitvorming heeft plaatsgehad en de richting is duidelijk. Een nieuwe aparte wet is niet nodig.’’

https://www.destentor.nl/apeldoorn/k...felt~ac7f9d05/
 

Plum Bloom

Registered User
Waar staat de Raad van State voor?
De Raad van State draagt als adviseur voor wetgever en bestuur en als hoogste algemene bestuursrechter bij aan het behoud en de versterking van de democratische rechtsstaat. Daarbinnen staat de Raad van State voor eenheid, legitimiteit en kwaliteit van het openbaar bestuur en voor rechtsbescherming van de burger.

 
Laatst bewerkt:

htevents

Registered User
Volgens mij had ik al eens zoiets in een ander topic gepost, dat je als burger dit besluit/de boete aan zal kunnen vechten, in dit geval dus als je beboet wordt.

Misschien is het handig dat bijvoorbeeld de Vuurwerk Federatie (in samen werking met andere partijen die voor het behoud zijn), juridische informatie gaat inwinnen over de mogelijkheden, procedure en slagingskans bij het aanvechten van een eventuele boete of het besluit anzich. Als ik het zo lees, kan een gemeente namelijk niet zomaar een verbod voor het grondgebied van de gehele gemeente opleggen, gezien dat een beperking van de vrijheid van de burger en het voeren van commerciele activiteiten zou zijn, terwijl die burger/het bedrijf die vrijheid elders wel zou hebben. Een vuurwerkvrije zone daarintegen is te verantwoorden, gezien daar een hoger belang zou kunnen zijn, dan de vrijheid van de burger op die plek, maar een verbod in de hele gemeente kan nooit een hoger belang hebben, volgens de huidige wetgeving, dan de vrijheid van de burger.

Mocht er in NL een algeheel afsteekverbod komen, kan dat dus ook niet zomaar, gezien de verkoop in zal storten, wat weer in strijd is met EU regelgeving. Dat zou dan betekenen dat er ook een verkoopverbod zal moeten komen, wat dan weer via Brussel moet. Ik denk dat Den Haag nog lang niet op zo'n procedure zit te wachten. Dit is wat ik uit dit bericht haal, correct me if I'm wrong.
 

htevents

Registered User
Dus toch, zeer dubieus of een APV voor de gehele gemeente mag gelden..
Dat mag wel, alleen mag dit besluit, zoals ik het lees, niet middels een APV geregeld worden.
Een APV is om iets te kunnen reguleren, zoals parkeerbeleid, het aantal cafe's, hoe de terrassen opgesteld mogen zijn (in Maastricht bijvoorbeeld, moet iedere Horeca gelegenheid dezelfde stoelen en soort opstelling gebruiken heb ik ooit eens gehoord en dat is via een APV geregeld, omdat het belang van eenheid groter is dan het persoonlijk belang), enzovoort. Echter is dat in een bepaald belang, dat groter wordt geacht dan de vrijheid van diegenen die het treft. Een vuurwerkverbod is dat volgens de Raad van State niet, gezien het maatschappelijk belang (zowel plaatselijk als landelijk) zwaarder weegt.

Er moet dus landelijk geregeld worden dat consumentenvuurwerk verboden wordt, zowel de verkoop als het afsteken en dat moet via Brussel, gezien het een beperking is van de vrijheid van het voeren van commerciele activiteiten die toegestaan zijn in Europa.
 

Plum Bloom

Registered User
Er moet dus landelijk geregeld worden dat consumentenvuurwerk verboden wordt, zowel de verkoop als het afsteken en dat moet via Brussel, gezien het een beperking is van de vrijheid van het voeren van commerciele activiteiten die toegestaan zijn in Europa.
Zoiets lees ik ook. Het gevaar gaat wellicht vanuit Brussel komen. Ik vermoed iets met milieu. Dan hebben we het over de langere termijn, lijkt mij. Die Van Dam van het CDA heeft het voortdurend over een periode van tien jaar. Zou goed kunnen dat er al wat pannetjes op het vuur staan te sudderen.

Hoewel, dit is wat Van Dam mij onlangs schreef: Geniet er nog maar even van. Ik denk dat we over maximaal 10 jaar in Nederland niet meer zelf vuurwerk afsteken. Dan moet u niet alleen naar Duitsland om het te kopen, maar ook om het af te steken!

Die laatste zin wijst dan weer niet op Europese maatregelen.

Overigens goed journalistiek werk van de Stentor in deze.
 
Laatst bewerkt:

The Cigarman

Moderator
Medewerker
Hoewel, dit is wat Van Dam mij onlangs schreef: Geniet er nog maar even van. Ik denk dat we over maximaal 10 jaar in Nederland niet meer zelf vuurwerk afsteken. Dan moet u niet alleen naar Duitsland om het te kopen, maar ook om het af te steken!
Sorry hoor, maar ik vind zo'n opmerking pure laster.
Dit mag een politicus helemaal niet zeggen.

Een politicus moet altijd neutraal zijn op dit soort vlak.
Maar ja de laatste jaren zit er ware beunhazen tussen de politici.
Veel schreeuwen maar wat voor elkaar krijgen, dan worden ze bang.
 

htevents

Registered User
Zoiets lees ik ook. Het gevaar gaat wellicht vanuit Brussel komen. Ik vermoed iets met milieu. Dan hebben we het over de langere termijn, lijkt mij. Die Van Dam van het CDA heeft het voortdurend over een periode van tien jaar. Zou goed kunnen dat er al wat pannetjes op het vuur staan te sudderen.

Hoewel, dit is wat Van Dam mij onlangs schreef: Geniet er nog maar even van. Ik denk dat we over maximaal 10 jaar in Nederland niet meer zelf vuurwerk afsteken. Dan moet u niet alleen naar Duitsland om het te kopen, maar ook om het af te steken!

Die laatste zin wijst dan weer niet op Europese maatregelen.

Overigens goed journalistiek werk van de Stentor in deze.
Maar Brussel kan dat niet zomaar goedkeuren, gezien het in overige landen wel toegstaan is en het dus weer een belemmering van de vrijheid van commerciele activiteiten zal zijn.
 

GMP82

Bronzen Member
Hoe ironisch. Gaan de groenen gewoon ooit succes krijgen vanuit hun eigen insteek.

Ze timmeren al flink aan de weg, ze crashen de boeren, de bouw, festivals, vuurwerk, waar houdt het op?
 

vonk

FPM Moderator
Medewerker
Dus toch, zeer dubieus of een APV voor de gehele gemeente mag gelden..
Een apv is een plaatselijke verordening die dus altijd voor een gehele gemeente geldt. Echter mag die niet in strijd zijn met hogere wetgeving. Dit artikel maakt dit goed duidelijk mijn inziens. Dat verbod in Apeldoorn komt er niet zolang er geen wetswijziging komt!
 

Plum Bloom

Registered User
In de Tweede kamer zijn er naar aanleiding van dit artikel uit de Stentor vragen gesteld:

Ben benieuwd. Lijkt of de chaos regeert. Hopen dat die RvS-mevrouw wist waarover ze sprak en dat die journalist het allemaal goed heeft begrepen en verwoord. Als dat het geval is: complete afgang voor al die verbodsgeile lafaards, die via de achterdeur toe willen werken naar een totaalverbod.

Goed in de gaten houden, Fred! De Raad van State kan onze redding zijn.
 

htevents

Registered User
Ik hoop het van harte. Een eerdere uitspraak over een situatie op een van de waddeneilanden die een APV had die dusdanig de hogere wetgeving doorkruiste, geeft me enigzins hoop. Op het eiland mocht er niet met een gemotoriseerd voertuig worden gereden volgens de APV. Iemand deed dat toch en werd beboet. Hierop ging de persoon in beroep en kreeg gelijk van de rechter, dat de APV te diep in de landelijke wetgeving groef.

Dit zou dus kunnen betekenen, dat onder de huidge wetgeving, waarin wij als burger in NL vrij zijn om op 31-12 tussen 18.00 en 02.00 uur, vuurwerk af mogen steken. Dat enkele plaatsen in een gemeente als vuurwerkvrij worden verklaard is te verantwoorden, gezien daar gevaarlijke of overlast situaties kunnen ontstaan (zorgboerderijen, winkelcentra, etc.) echter heeft de burger dan nog steeds een stukje verderop de vrijheid wel. Door het in de gehele gemeente te verbieden perk je de vrijheid van de burger (welke hij/zij wel in een naastgelegen gemeente zou hebben) dusdanig in, dat dit niet meer te verantwoorden is en zou het belang van de burger groter kunnen zijn dan die van de APV.
 

Plum Bloom

Registered User
En dan hebben we ook deze nog:

III. BESCHERMING VAN HET IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED OP NATIONAAL NIVEAU

Artikel 11. Rol van de staten die partij zijn

Elke staat die partij is:

  • a.neemt de maatregelen die nodig zijn om de bescherming te waarborgen van het immaterieel cultureel erfgoed dat op zijn grondgebied aanwezig is;
  • b.identificeert en definieert, als een van de in artikel 2, derde lid, bedoelde maatregelen inzake bescherming, de verschillende elementen van het op zijn grondgebied aanwezige immaterieel cultureel erfgoed, met de medewerking van gemeenschappen, groepen en relevante niet-gouvernementele organisaties.
Misschien dat een beetje advocaat hier iets mee kan?

 

htevents

Registered User
Ik ben nog even in het Vuurwerkbesluit gedoken en daarin staat expliciet vermeld dat het verbod om vuurwerk af te steken niet geldt tussen 31-12 18.00 uur en 01-01 02.00 uur. Dit betekend dus, dat je op dat moment niet strafbaar bent als je op Nederlandse bodem tussen die tijden vuurwerk afsteekt, dat is het doel van dat artikel in de wet. Dat is artikel 2.3.6 van het vuurwerkbesluit.

Tevens ben ik in de gemeentewet gedoken met daarbij het doel van een APV. O.a. is het doel van een APV is om overlast en/of gevaarlijke situaties te vermijden, door extra wetgeving te verordenen op basis van de bestaande wetgeving. Bijvoorbeeld Horeca tijden om de stad leefbaar te houden of het parkeerbeleid. Echter mag een APV niet dusdanig afwijken van hogere wetgeving dat het middel de vrijheid onnodig inperkt.

Hieronder een stuk van de pagina van het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten):

Afsteken

Het is verboden consumentenvuurwerk af te steken op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur (artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit).
Op grond van artikel 2.6.3 van de model-APV is het college bevoegd om tijdens deze periode plaatsen aan te wijzen waar het afsteken verboden is, om gevaar, schade of overlast te voorkomen.
De drie meest gestelde vragen met antwoord over het afsteken van consumentenvuurwerk:
Zijn er eisen met betrekking tot de grootte van vuurwerkvrije zones?
Het is belangrijk dat vuurwerk met oud en nieuw in beginsel mag. Het zou dus in strijd met de systematiek van de regelgeving zijn om die zones zo ruim te trekken dat je in feite een soort algemeen verbod creëert. Je kunt vuurwerkvrije zones aanwijzen, maar met de onderbouwing dat er gevaar, schade of overlast dreigt.


Hieronder zelfs een stuk uit het model-APV:

Artikel 2.6.3 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
1. Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats. 2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.
3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 juncto, van het Wetboek van Strafrecht.


Dat Apeldoorn dit ondanks deze wetenschap (zouden ze moeten hebben namelijk), toch probeert dat algehele verbod er door heen te krijgen, is gewoon echt je kop in het zand steken.
 

Plum Bloom

Registered User
Kan Apeldoorn vuurwerk nu wel of niet verbieden? CDA vraagt minister om duidelijkheid

Kan Apeldoorn volgend jaar nu wel of niet als eerste gemeente van Nederland een algeheel vuurwerkverbod invoeren? De Tweede Kamerfractie van het CDA wil uitsluitsel daarover, nu de Raad van State en staatssecretaris Van Veldhoven daar verschillend tegenaan kijken. Kamerlid Chris van Dam heeft Kamervragen gesteld.

De vragen zijn niet bedoeld om een algeheel vuurwerkverbod in een stroomversnelling te brengen, zegt geboren Wilpenaar Van Dam. De discussie in Apeldoorn is vlotgetrokken door zijn lokale partijgenoten, maar die gaan daarmee verder dan de landelijke CDA-fractie. Die is meer voorstander van een geleidelijke overgang, benadrukte Van Dam.

Gecompliceerd
Wel is hij zeer geïnteresseerd in hoe het verbod uitpakt in Apeldoorn, waar zijn moeder woont en waar hij veelvuldig komt, zegt Van Dam. ,,Als gemeenten in de Randstad een vuurwerkverbod invoeren, dan ligt dat gecompliceerd als buurgemeenten dat niet doen, want ze lopen in elkaar over’’, zegt hij. ,,Het mooie van de gemeente Apeldoorn is dat er geen bebouwde kernen tegen elkaar aan liggen.’’

Klarenbeek is ‘wel een uitdaging’
Wel kent hij de situatie in Klarenbeek, waar de gemeentegrens tussen Apeldoorn en Voorst dwars door het dorp loopt. In het ene deel van het dorp gaat het Apeldoornse vuurwerkverbod gelden, in het andere mogen de dorpelingen van de gemeente Voorst gewoon knallen en siervuurwerk afsteken. ,,Dat is wel een uitdaging...’’, zegt hij daarover.

Verwarring wegnemen
In zijn vragen aan de ministers van Milieu en Wonen en van Justitie en Veiligheid wijst hij op berichtgeving in de Stentor. Daarin plaatste de Raad van State grote vraagtekens bij de stelligheid waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitspreekt dat een vuurwerkverbod voor de gehele gemeente kan worden ingevoerd. Van Dam vindt dat verwarring hierover moet worden weggenomen.

,,Voor gemeenten is het minder gemakkelijk om helderheid hierover te vragen dan voor mij als Kamerlid’’, zegt hij. ,,Alle gemeenten moeten weten waar ze aan toe zijn.’’ Hij verwacht op zeer korte termijn antwoord.

Niet te overzien
De verwarring werd al zichtbaar in het artikel in de Stentor dat aanleiding is voor zijn Kamervragen. Als pleitbezorgers van een algeheel vuurwerkverbod constateerden Apeldoornse raadsleden van het CDA en D66 dat de weg nu echt vrij is voor een algeheel vuurwerkverbod. Tegenstanders SP, Lokaal Apeldoorn en VVD constateerden juist dat de gevolgen nog niet te overzien zijn van het besluit dat de Apeldoornse gemeenteraad vorige maand nam.

 

Onze Partners

Bovenaan