OM vordert 2.034.665,78 euro per familielid Cafferata voor handel in illegaal vuurwerk

Moontan

Moderator
Medewerker
OM vordert 2.034.665,78 euro per familielid Cafferata voor handel in illegaal vuurwerk

DEN BOSCH/UDEN - Twee miljoen vierendertigduizend zeshonderdvijfenzestig euro en achtenzeventig cent. Dat is het exacte bedrag dat elk van de drie leden van de vuurwerkfamilie Cafferata moeten ophoesten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt. In totaal zou er ruim zeven miljoen euro aan winst zijn geboekt met de handel in illegaal vuurwerk.

Vader, moeder en zoon Cafferata zijn eind vorig jaar ook in hoger beroep veroordeeld voor de grootschalige import en handel in illegaal vuurwerk. Dat betrof de strafzaak tegen de drie hoofdverdachten en een handlanger, maar ook tegen de BV's die door de familie waren opgetuigd voor de clandestiene handel. Nu volgt nog de ontnemingszaak, waarmee het Openbaar Ministerie (OM) van de veroordeelden het geld vordert dat met die handel is verdiend. Behalve de ruim zes miljoen die van de familie wordt gevorderd, wordt ook een half miljoen van de handlanger geëist en een half miljoen van de BV die betrokken was bij de zwendel.

Justitie deed al in 2008 een inval in de opslagloodsen van Cafferata dat zijn hoofdvestiging had in Uden. In de jaren die volgden bouwde het OM een strafzaak op, die inmiddels nog steeds niet helemaal is afgerond. De veroordeelden zijn in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Justitie wil nu niet langer wachten met het afpakken van het geld dat het ‘criminele netwerk’ volgens eigen berekening moet hebben binnengehaald. Die berekening is gestoeld op het aantal kilo's vuurwerk dat blijkens de zwarte administratie tussen 2006 en 2008 illegaal is geïmporteerd door een Luxemburgse firma, die speciaal voor dit doel was opgezet.

Drieduizend busjes
,,Mijn cliënten zouden in totaal een miljoen kilo aan illegaal vuurwerk op de Nederlandse markt hebben gebracht. Dat zijn meer dan drieduizend busjes. Maar het Openbaar Ministerie heeft nog niet één vuurpijl kunnen traceren", reageert advocaat Marcel van Gessel op de vordering van het Openbaar Ministerie. Volgens hem was een deel van de geïmporteerde waar in opdracht van derden geïmporteerd. Het deel dat wel door Cafferata zelf was gekocht is volgens hem aan grote afnemers in het buitenland gegaan. En daarmee werd de winstmarge van zevenhonderd procent die het OM berekende in de verste verten niet gehaald.

De officier van justitie daagt Van Gessel en zijn cliënten uit om deze stelling aannemelijk te maken. ,,Tot op heden heeft u dat op nog geen enkele manier gedaan.” Ook de rechtbank wil weten of met name de zoon van de ondernemersfamilie, die als spil in de organisatie wordt gezien, meer inzicht zal geven in de uiteindelijke bestemming van het vuurwerk. Die liet blijken dat hij daar nu, gegeven de omstandigheden, toe bereid is. Hij zal als getuige worden gehoord bij de rechter-commissaris.
Het hele proces wordt daarmee andermaal vertraagd. De zaak zal niet eerder dan in het najaar worden hervat.

 

GMP82

Zilveren Member
Die 78 cent die doet het em, denk ik. De rest, peanuts.

En die advocaat heeft wel humor, zoveel jaar na datum vuurwerk opsporen. Doet me denken aan een tekenfilm van vroeger (ik dacht Inspector gadget). "Dit bewijs vernietigt zichzelf in 10 seconden".
 

firewire

Registered User
Inval was in 2008
Het is nu 2021.
13 jaar, iets van dikke stront door een trechter.
Een kul opmerking van iemand die van toeters nog blazen weet...
Zeg dan niks!

Zoiets kost gewoon veel tijd.
En al helemaal omdat de familie ‘logischerwijs’ slecht meewerkt en na de eerste uitspraak eerst in hoger beroep en daarna zelfs in cassatie is gegaan.
 

Onze Partners

Bovenaan