Nijmegen niet voor lokaal vuurwerkverbod nu Den Haag maatregelen aankondigt

Plum Bloom

Registered User
Het grootste deel van de Nijmeegse gemeenteraad ziet een algeheel lokaal vuurwerkverbod in de Waalstad niet zitten. Dat bleek woensdagavond bij de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling. Daar was om gevraagd door GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Een deel van de raad vroeg zich af waarom, omdat de landelijke politiek al maatregelen heeft aangekondigd.

De meeste raadsleden vragen zich bovendien af in hoeverre de incidenten van afgelopen jaarwisseling, zoals het stenen gooien naar de politie in de wijk Neerbosch-Oost, te maken hebben met vuurwerk.

Het gaat inderdaad over meer dan vuurwerk alleen, zo gaf burgemeester Bruls aan, maar vuurwerk is wel het onderscheidende element ten opzichte van andere feesten waarbij inzet van hulpdiensten nodig is. En dat er een groot verschil is met die andere feesten wilde de burgemeester nog maar eens benadrukken. 'We organiseren hier tijdens de jaarlijkse Vierdaagse het grootste evenement van het land met minder politie-inzet dan tijdens oud en nieuw!' Bruls is dan ook 'helemaal klaar met oud en nieuw. Wat mij betreft mogen ze het gelijk afschaffen.'

'Landelijk totaalverbod beste optie'
Toch is Bruls geen voorstander van een totaalverbod in Nijmegen alleen, zoals Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren) wil als de landelijke politiek niet ver genoeg gaat met het verbieden van vuurwerk. Al zal hij zich daar ook niet tegen verzetten, mocht de raad daartoe besluiten.

Volgens Bruls blijft een landelijk totaalverbod de beste optie. De politie geeft aan dat alleen het verbieden van vuurpijlen en knalvuurwerk niet genoeg is, omdat er dan nog steeds met klein vuurwerk gegooid kan worden naar de hulpdiensten. De meeste partijen sluiten zich aan bij de gedachte dat een landelijk totaalverbod de beste optie is en willen eerst afwachten wat Den Haag regelt.

De Partij voor de Dieren kondigde eerst aan om 4 maart een motie in te dienen, maar houdt die nog even in beraad omdat de raad eerst nog verder wil praten over oud en nieuw. En dan niet alleen met de burgemeester die verantwoordelijkheid is voor de openbare orde, maar ook met wethouder Tiemens (klimaat) en Visser (gezondheid).

https://www.omroepgelderland.nl/nieu...len-aankondigt
 

rodepo

Registered User
Ja afschaffen die feestelijke dagen. Oud en nieuw, koningendag, bevrijdingsdag, carnaval. Afschaffen die handel. Veel makkelijker orde handhaven zonder feestelijkheden. 🤮
 

Plum Bloom

Registered User
Half Nijmegen wipt eind dit jaar op de eerste verkoopdag de grens over om in te slaan in Kleef, Kranenburg, Emmerich und so weiter. Benieuwd of ze het aandurven drie dagen lang permanent grenscontroles uit te voeren. Hoop toch zo dat de files door vuurwerktoerisme langer zullen zijn dan ooit.
 

Plum Bloom

Registered User
Hoe selectief Omroep Gelderland te werk gaat als het om vuurwerkverslaggeving gaat, blijkt wel uit onderstaande tekst van m7.nl:

‘LIEVER LOKAAL TOTAALVERBOD VUURWERK NIJMEGEN DAN LANDELIJK DEELVERBOD’

NIJMEGEN – Burgemeester Hubert Bruls ziet liever een lokaal totaalverbod op het afsteken van vuurwerk dan een landelijk deelverbod dat alleen bepaalde soorten vuurwerk verbiedt of enkel vuurwerk verbiedt in bepaalde zones. Dat zou beter te handhaven zijn. Ook GroenLinks, Partij voor de Dieren en de PvdA zijn voor een totaalverbod. Andere partijen betreuren dat er enkel gekeken wordt naar vuurwerk bij het evalueren van incidenten die plaatsvonden tijdens de jaarwisseling.

Gezondheidsschade, milieuschade en dierenleed
April Ranshuijsen (GroenLinks) is blij met de landelijke verschuiving van de publieke opinie over vuurwerk. ‘De realiteit heeft ons behoorlijk ingehaald. Vuurwerk kent te veel nadelige gevolgen. Dat gaat verder dan openbare orde en veiligheid.’ Dat vindt ook Michelle van Doorn (PvdD): ‘Naast de verwondingen die vuurwerk kan veroorzaken en het effect op huisdieren en dieren die in vrijheid leven, is het slecht voor de luchtkwaliteit en levert het daarmee ook gezondheidsrisico’s op. In Nederland zijn 700.000 longpatiënten die last krijgen wanneer de luchtkwaliteit verslechtert. Naar rato zijn dat 7.000 Nijmegenaren. We moeten naar een stad toe waarin iedereen fatsoenlijk dit feest kan vieren.’ Wat beiden betreft is het tijd voor een landelijk totaalverbod op vuurwerk, en komt dat er niet dit jaar nog, dan een lokaal totaalverbod. Zij vinden steun bij de PvdA: ‘Het kan niet zo zijn dat wij geen norm gaan stellen met alle schade die we hier tijdens de jaarwisseling oplopen. Het liefst zien we een succesvolle landelijke lobby, anders moeten we er zelf voor zorgen dat er in Nijmegen bij de komende jaarwisseling al een totaalverbod is.’

Stadsgesprek versus landelijke trend
De VVD heeft geen boodschap aan een landelijke trend. ‘We hebben op initiatief van nota bene GroenLinks en de Partij voor de Dieren een Stadsgesprek georganiseerd over vuurwerk', zegt raadslid Nick de Graaf. 'Daaruit bleek dat driekwart van de ondervraagden het wel prima vond zo. Moeten we vanwege een landelijke trend hier een verbod gaan instellen terwijl mensen dat helemaal niet willen?’ Ook Bruls onderkent deze uitkomst van de gehouden enquête. ‘Uit het Stadsgesprek blijkt dat men vindt dat de oplossingen elders liggen dan in een vuurwerkverbod’, aldus de burgemeester.

Landelijk
De SP is geen voorstander van een lokaal verbod. ‘Een landelijk deelverbod is al op handen en het moet ook aan de landelijke overheid zijn’, zegt fractievolger Yurre Wieken. ‘Lokale verboden maken het er voor handhavers niet duidelijker op.’ Jesse Hijink (D66) volgt die gedachte: ‘Ja, er moet een verbod komen, maar dat moet landelijk zijn. Realiteitszin is nodig; het moet wel handhaafbaar zijn.’

Handhaafbaarheid
Kleinere vuurwerkvrije zones zijn niet goed te handhaven, zegt Bruls. ‘Deze hebben ook geen effect gehad, want het ging om plekke waar het al rustig was. Hoewel de stap die het kabinet maakt met het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen een stap in de goede richting is, is een landelijke totaalverbod uiteindelijk het beste. Stel je alleen lokaal een totaalverbod in, dan zit je met het probleem dat het gedrag op de grenzen van de gemeente anders kan zijn omdat het in buurgemeentes wel mag. Maar als je binnen de stad iets wil doen, dan liever een totaalverbod dan een deelverbod. Dat is veel beter te handhaven. Het college zou zich dan ook niet verzetten tegen zo’n initiatief.’

Teleurstelling
Stadspartij DNF zou een totaalverbod als een teleurstelling zien. ‘Wij zijn geen voorstander van een vuurwerkvrij Nijmegen’, zegt fractievolger Eric Bender. ‘De incidenten van deze jaarwisseling zijn te overzien geweest. En in hoeverre zijn deze incidenten te wijten aan vuurwerk zelf? We laten het aan de landelijke politiek over, maar zouden het jammer vinden als er een totaalverbod komt. Wij hoeven niet naar een Nederland waar steeds minder mag.’

Klootzakken
‘Een vuurwerkverbod gaat de problemen in Neerbosch-Oost en Hatert niet oplossen’, vindt Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU). ‘Het gaat om schoffies die met stenen gooien. Die houden daar echt niet mee op. Een agent een kopstoot geven gaat ook door zonder vuurwerk. Stenen die door ruiten vlieg ook. Klootzakken blijven gewoon bestaan in de stad.’ ‘Dat wil niet zeggen dat je hufters wapens moet blijven geven’, vindt Van Doorn. ‘Die overlastveroorzakers krijgen de komende jaarwisselingen een ‘special treatment’, dat ben ik al overeengekomen met de politie’, voegt de burgemeester toe.

Onderscheidende element
Vuurwerk is niet de enige veroorzaker van de problemen met de jaarwisseling, onderkent de burgemeester. ‘Maar het is wel het onderscheidende element ten opzichte van andere feesten. Het is een wapen. De politie heeft niet voor niets het advies gegeven om fop- en schertsvuurwerk de hele jaar te koop te laten zijn en verder alles te verbieden. Hulpverleners hebben last van alles dat gegooid kan worden. Daarnaast is de permissiviteit van ‘alles mag met vuurwerk’ is wel erg groot. Ik herinner me dat dat vroeger wel anders was. Toen liepen jongens van 12 niet ’s nachts met vuurwerk rond.’

Bredere discussie
‘Die losbandigheid begint op anarchie te lijken’, vindt Marjolijn Mijling (CDA), die een landelijk totaalverbod als een gewenste oplossing ziet. ‘We moeten naar de jaarwisseling in zijn geheel kijken. Het probleem is veel groter dan alleen vuurwerk.’ Meer partijen kunnen zich vinden in zo’n bredere discussie. Ook Bruls heeft een suggestie daarvoor: ‘Het is goed om het ook over de invloed van alcohol te hebben, als aansteker van incidenten.’

Vierdaagse
Hoe verhoudt de jaarwisseling zich eigenlijk met de inzet van hulpdiensten bij andere evenementen zoals Koningsdag en de Vierdaagse, vraagt De Graaf. ‘Bij Koningsdag staat de politie alleen het verkeer te regelen', antwoordt de burgemeester. 'Zelfs bij de Vierdaagse wordt er minder capaciteit ingezet. Het is toch veelbetekenend dat we het grootste evenement van dit land met minder hulpverleners kunnen regelen dat die ene nacht in het jaar. Ik zou graag willen dat Oud en Nieuw ophield te bestaan op deze manier. Ik ben er helemaal klaar mee.’

 

Sweet Laker

Registered User
Onderscheidende element
Vuurwerk is niet de enige veroorzaker van de problemen met de jaarwisseling, onderkent de burgemeester. ‘Maar het is wel het onderscheidende element ten opzichte van andere feesten. Het is een wapen. De politie heeft niet voor niets het advies gegeven om fop- en schertsvuurwerk de hele jaar te koop te laten zijn en verder alles te verbieden. Hulpverleners hebben last van alles dat gegooid kan worden. Daarnaast is de permissiviteit van ‘alles mag met vuurwerk’ is wel erg groot. Ik herinner me dat dat vroeger wel anders was. Toen liepen jongens van 12 niet ’s nachts met vuurwerk rond.’

Bredere discussie
‘Die losbandigheid begint op anarchie te lijken’, vindt Marjolijn Mijling (CDA), die een landelijk totaalverbod als een gewenste oplossing ziet. ‘We moeten naar de jaarwisseling in zijn geheel kijken. Het probleem is veel groter dan alleen vuurwerk.’ Meer partijen kunnen zich vinden in zo’n bredere discussie. Ook Bruls heeft een suggestie daarvoor: ‘Het is goed om het ook over de invloed van alcohol te hebben, als aansteker van incidenten.’
In veiligheidsregio Haaglanden was alcohol het onderscheidende element en vond er ook af en toe een incidentje met vuurwerk plaats. Er is altijd een verschil in referentiekader, maar de cijfers wijzen toch echt uit dat het aandeel door vuurwerk niet zo hoog is als dat men ons wil doen geloven. Sneuneuzen.
 

Plum Bloom

Registered User
Daaruit bleek dat driekwart van de ondervraagden het wel prima vond zo

Komt mooi overeen met het onderzoek van Veiligheid.nl van begin vorig jaar, waaruit bleek dat slechts 25 procent van het volk een totaalverbod wil.
 

Onze Partners

Bovenaan