Nieuw: Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond

KruitFreak

Registered User
Klopt, dit las ik ook vanmorgen. Speciaal getrainde mensen zouden lokaal vuurwerkshows verzorgen zodat de traditie behouden blijft. Voor mij is een vuurwerkshow geen traditie maar juist zelf een cake of fontein aansteken op je eigen stoep. En met een virus wordt elk vuurwerkevenement geannuleerd dus hebben we straks nog niets.
 

bridge

Bronzen Member
Klopt, dit las ik ook vanmorgen. Speciaal getrainde mensen zouden lokaal vuurwerkshows verzorgen zodat de traditie behouden blijft. Voor mij is een vuurwerkshow geen traditie maar juist zelf een cake of fontein aansteken op je eigen stoep. En met een virus wordt elk vuurwerkevenement geannuleerd dus hebben we straks nog niets.
Ja het heeft hier op t forum geen aandacht, maar deze club profileert zich dus uitdrukkelijk. Als je op de site kijkt ziet dat er enerzijds professioneel uit, maar anderzijds lijkt het erop dat het toch commercieel is en er een verdienmodel wordt gezien in het geven van cursussen. Maar dat is een eerste indruk. Kan zijn dat ik dat verkeerd zie. m
 

Koetje

Registered User
Ze doen hun best maar allemaal, ik stook en blijf gewoon stoken in mijn straat. Dat is mijn traditie al 40 jaar lang.
De NOS brengt dit bericht nu ook al. Waar zijn die gasten in godsnaam mee bezig, dit is nog meer munitie voor de anti lobby natuurlijk. Wat een hufters. 🤮
 
Laatst bewerkt:

Tony

Administrator
Medewerker
Ja het heeft hier op t forum geen aandacht, maar deze club profileert zich dus uitdrukkelijk. Als je op de site kijkt ziet dat er enerzijds professioneel uit, maar anderzijds lijkt het erop dat het toch commercieel is en er een verdienmodel wordt gezien in het geven van cursussen. Maar dat is een eerste indruk. Kan zijn dat ik dat verkeerd zie. m
Hoe bedoel je “het heeft hier op het forum geen aandacht”??
 

GMP82

Zilveren Member
Dus we hebben nu het

vuurwerk liefhebbers verbond

en

Het vuurwerk verbond

Waarbij de eerste zeg maar wel 'ons kamp' is, maar los opereert van BPN/vuurwerkcheck.

En de laatste die gelijk staat aan het vuurwerkmanifest, maar ondersteunt wordt door bedrijven die wel brood zien in het schieten van een extra showtje.

Tis een soap, niks meer en niks minder.
 

Plum Bloom

Registered User
HVLV - Update #2
Leden van Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond, we hebben vandaag de 2000 leden mijlpaal gehaald!!


Het doet ons goed om te zien dat vele van jullie lid van het verbond zijn geworden. Waarvoor onze oprechte dank! Samen gaan we strijden voor het behoud van de door ons geliefde vuurwerktraditie. Schroom niet om je opa, oma, broertje, zusje, vader, moeder en/of neef ook te vragen om lid te worden van Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond. Hoe meer leden, hoe sterker we staan.
Statistieken:
Op het moment van schrijven bestaat HVLV uit 2000 leden

We hebben op het moment van schrijven 1357 Facebook likes

Het totale bereik van onze facebook pagina is 72295

Het totaal aantal unieke website bezoekers is 5788

Het totale aantal bedrijven wat HVLV steunt is 80

Waarom hechten we hier zoveel waarde aan? Simpel, ons motto is “Samen staan we sterk”. Om effectief campagne te voeren heb je een groot bereik nodig en dat kun je niet alleen. Dat is waarom we volop inzetten om zoveel mogelijk partijen aan te laten haken.
Het team van HVLV:

Het team van HVLV bestaat momenteel uit 12 leden. Binnen het team hebben wij o.a. tekstschrijvers, marketeers en websitebouwers.
Als jij denkt dat je kan bijdragen aan HVLV, op wat voor manier dan ook, mag je altijd vrijblijvend een mail sturen naar info@hvlv.nl.

We willen graag de verschillende werkgroepen binnen HVLV uitbreiden.
Wat heeft HVLV de afgelopen tijd o.a. gedaan:
 • We hebben de media benaderd met onze column over Bruls.
 • De column hebben we ook doorgestuurd naar: Gemeente Nijmegen, de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer en naar het Veiligheidsberaad waar Bruls voorzitter van is.
 • We hebben heel veel bedrijven benaderd en deze gevraagd ons te steunen.
 • We hebben alle partijen, met uitzondering van de groene, een brandbrief gestuurd waarin we uiteenzetten dat de vuurwerkdiscussie doorgaans niet op basis van feiten, maar op basis van emoties wordt gevoerd, en dat wij dit willen veranderen. Daarnaast hebben we onze hulp aangeboden in de vorm van kennis en kunde met betrekking tot alle aspecten omtrent de jaarwisseling.
Bruls & de Media:
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat Bruls weer het één en ander wist te roepen in de media. Wij vinden dat Bruls niet voor zijn beurt moet spreken:
Onderzoek:
HVLV heeft afgelopen zaterdag een eigen “onderzoek” gelanceerd. Dit omdat wij van mening zijn dat de uitkomst van een onderzoek afhangt van het publiek waaraan de vragen worden gesteld, en dat daar onvoldoende rekening mee wordt gehouden bij de vele polls die we voorbij zien komen. Op het moment van schrijven hebben 2178 personen het onderzoek ingevuld. Het zou geweldig zijn als we de 5000 gaan halen. Help jij daar aan mee?
De commotie omtrent de Nederlandse Vuurwerkbond:

Velen van jullie hebben ongetwijfeld de berichten in de media meegekregen omtrent de nieuwe organisatie de Nederlandse Vuurwerkbond. Wij wisten niets van het bestaan van dit initiatief, en waren dan ook zeer negatief verrast door hun plotselinge aanwezigheid in de media.

De Nederlandse Vuurwerkbond zegt een non-profit organisatie te zijn, bestaande uit enkele vuurwerkliefhebbers die van mening zijn dat de Nederlandse vuurwerktraditie aan verandering toe is.

Niets is echter minder waar.

Kort gezegd stelt deze 'bond' een plan voor waarin wordt uitgegaan van een verbod op consumentenvuurwerk, met enkel nog de mogelijkheid om in verenigingsverband shows met consumentenvuurwerk te mogen organiseren. Voordat men in die situatie in verenigingsverband shows met consumentenvuurwerk mag organiseren, dient er een bewustwordingscursus of omgangscursus voor het veilig afsteken van vuurwerk te worden afgelegd.

Een beetje attente lezer heeft op dit punt al door waar het naartoe gaat: de Nederlandse Vuurwerkbond is de organisatie die in dat geval, tegen betaling, de opleiding/cursus en certificering zal verzorgen.

Uit dit alles blijkt dat hun plan slechts een poging is om over de rug van de Nederlandse vuurwerktraditie een gat in de markt te creëren.

Deze conclusie wordt gesterkt door het feit dat deze Nederlandse Vuurwerkbond een samenwerkingsverband is van verzekeraars en commerciële cursus aanbieders zoals Euro BHV.

Deze zelfverklaarde vuurwerkliefhebbers kunnen wel beweren dat zij vuurwerkliefhebbers zijn, maar ze voelen klaarblijkelijk bijzonder weinig liefde voor de Nederlandse vuurwerktraditie.

Zij zijn zeker geen voorvechters van de traditie, en dienen daar waar mogelijk te worden gedwarsboomd.

Tot slot willen we u er nadrukkelijk op wijzen dat deze Nederlandse Vuurwerkbond niemand officieel vertegenwoordigt, en dat alle toonaangevende bedrijven en organisaties binnen de vuurwerkbranche, waaronder De BPN, SVNC, De Vuurwerkfederatie en HVLV zich middels een persbericht met klem van deze Nederlandse Vuurwerkbond gedistantieerd hebben.

HVLV - Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond
 

Plum Bloom

Registered User
HVLV - Evaluatie jaarwisseling 2020/2021.

Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond evalueert de jaarwisseling!
Welk effect heeft het eenmalige vuurwerkverbod gehad?

2021 is inmiddels 10 dagen oud, en dat betekent dat er ondertussen een hele hoop data en berichtgeving beschikbaar is over hoe de bijzondere jaarwisseling van 2020 op 2021 is verlopen.
Meningen van voor- en tegenstanders van een vuurwerkverbod lopen sterk uiteen, maar hoe zit het nu echt? HVLV dook in de cijfers om een gedegen evaluatie over de jaarwisseling op te stellen, en de hamvraag te beantwoorden: Welk effect heeft het eenmalige vuurwerkverbod gehad?

Overlast.
Een van de voornaamste bezwaren tegen de vuurwerktraditie is de grote hoeveelheid overlast die mensen in de aanloop naar de jaarwisseling ervaren.
Volgens BNR Nieuwsradio is het aantal meldingen van vuurwerkoverlast sinds de aankondiging van het eenmalige vuurwerkverbod 'explosief gestegen'.
Landelijk is het aantal overlastmeldingen ten opzichte van 2019 verdubbeld.¹ In sommige gebieden was er zelfs een ruime verdubbeling van overlastmeldingen, zoals in Zuid Holland Zuid.²
De extra overlast wordt onder andere gelinkt aan de onvrede over het eenmalige vuurwerkverbod,³ maar dat is waarschijnlijk niet de belangrijkste factor die de overlast deed toenemen.

Illegaal vuurwerk.
De politie heeft, volgens Trouw, in 2020 bijna 123.000 kilo aan illegaal vuurwerk inbeslaggenomen. Dat is fors meer dan in het jaar daarvoor, toen de hoeveelheid inbeslaggenomen vuurwerk op 61.000 kilo bleef steken.⁴
De politie is voorzichtig met het benoemen van een oorzaak van de grotere vangst, maar de verdubbeling van het aantal overlastmeldingen in combinatie met de verdubbeling van inbeslag genomen illegaal vuurwerk wekt het vermoeden dat ook de handel in illegaal vuurwerk door het eenmalige verbod is toegenomen.
Dit vermoeden wordt bevestigd door de jonge handelaren in illegaal vuurwerk die in een aflevering van Danny op straat claimden dat hun omzet dankzij het vuurwerkverbod vervijfvoudigd is.⁵

Het milieu.
Voor het maken van een vergelijking met voorgaande jaarwisselingen is het cruciaal om te vermelden dat de fijnstofconcentratie in de lucht dit jaar volgens actuele schattingen van het RIVM tot wel 10% lager is dankzij verminderde mobiliteit door de huidige lockdown maatregelen.⁶
Toch was de luchtkwaliteit ondanks de lockdown en het eenmalige vuurwerkverbod nog steeds erg slecht in steden als Amsterdam en Den Haag, zoals te lezen is op AT5.⁷
'In de omgeving van Amsterdam en in het oosten van het land zijn de concentraties fijnstof nog steeds aanzienlijk', schreef het RIVM.⁷
Als vermoedelijke oorzaken worden onder andere incidenten zoals brandstichting genoemd.⁷
Oogtv.nl meldt dat er door de Rijksuniversiteit Groningen ook in het noorden van het land substantiële hoeveelheden fijnstof in de lucht zijn gemeten.⁸
Hoewel er in sommige delen van het land dus wel een verminderde uitstoot van fijnstof werd gemeten, zorgden de vele vuren en de enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk ervoor dat de positieve effecten van het eenmalige vuurwerkverbod in de dichtstbevolkte gebieden nihil waren.
Gelukkig is er, ook in de normale situatie zonder verbod op consumentenvuurwerk, in de gebieden met de hoogste concentraties fijnstof slechts sprake van een korte piekbelasting. De luchtkwaliteit is enkele uren na de jaarwisseling alweer terug gekeerd naar de normaalwaarden. De langetermijneffecten van het ontbranden van consumentenvuurwerk op het milieu lijken, mede door het eenmaal jaarlijks terugkerende karakter, verwaarloosbaar.⁹

Inzet van hulpdiensten.
Op 01-01-2021 meldt de Volkskrant het volgende: "Hoewel het aantal geregistreerde incidenten van geweld tegen hulpverleners tijdens deze jaarwisseling vergelijkbaar was met voorgaande jaren, waren hier vaker agenten bij betrokken."¹⁰
"Over het algemeen werden deze jaarwisseling meer incidenten geregistreerd. Dat komt mogelijk doordat burgers vanwege het vuurwerkverbod eerder melding deden van overlast." Dit meldt politiebaas Henk van Essen aan persbureau ANP.¹⁰
Afgelopen jaarwisseling kreeg de brandweer iets minder meldingen dan vorig jaar: namelijk 3959 meldingen. Vorig jaar kreeg de brandweer tijdens de jaarwisseling 4340 meldingen.¹¹
“Door de huidige coronasituatie waren er deze jaarwisseling minder incidenten, zoals woningbranden en autobranden." Zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars tegen Hart van Nederland.¹²
Het lijkt er dus op dat een verbod op consumentenvuurwerk geen positieve effecten heeft op het werk van de politiemacht, en dat het verminderde aantal meldingen voor de brandweer voornamelijk te danken is aan de huidige lockdown maatregelen.

Slachtoffers.
Ondanks dat er tijdens de jaarwisseling van 2020 op 2021 een enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk werd afgestoken, zijn er deze jaarwisseling een stuk minder slachtoffers gevallen.
Op de spoedeisende hulp lieten 108 mensen zich behandelen, tegen 385 een jaar eerder; bij de huisartsenposten meldden zich 275 patiënten tegen 900 bij de vorige jaarwisseling, meldt NRC.¹³
In diverse media wordt de daling van het aantal slachtoffers, die ongeveer 70% bedraagt, breed uitgemeten. Echter, deze daling geeft geen correcte afspiegeling van het aantal slachtoffers mét een verbod op consumentenvuurwerk ten opzichte van de normale situatie waarin consumentenvuurwerk gewoon is toegestaan. Na de vorige jaarwisseling, maar vóór de afkondiging van het eenmalige verbod, heeft de overheid in samenspraak met de vuurwerkbranche besloten de meest risicovolle soorten vuurwerk te verbieden. Knalvuurwerk, single shots en vuurpijlen mogen daardoor niet meer in Nederland verkocht worden.¹⁴ Deze artikelen zorgden tijdens voorgaande jaarwisselingen voor onevenredig veel slachtoffers.¹⁵ De verwachting was dat deze nieuwe norm in vuurwerkland het aantal slachtoffers drastisch zou verlagen. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om de situatie van afgelopen jaarwisseling te vergelijken met die van voorgaande jaren.
Dit wordt nog eens extra bemoeilijkt door de effecten van de huidige coronamaatregelen, zoals ook wordt gesteld in het rapport over de jaarwisseling van VeiligheidNL: "Daarnaast is er reden om aan te nemen dat de lockdown van invloed is geweest op de wijze waarop de jaarwisseling werd gevierd.
Een vergelijking van de cijfers over vuurwerkongevallen met eerdere jaren is
daardoor minder voor de hand liggend."¹⁶

Schade.
Zoals het bij de slachtoffer aantallen vrijwel onmogelijk is om een vergelijking met voorgaande jaarwisselingen te maken, is dat ook het geval met de schade die afgelopen jaarwisseling is ontstaan.
In de praktijk blijkt dat vuurpijlen de meeste woning- en dakbranden veroorzaakten.¹⁷ Door het verbod op deze artikelen was de verwachting dat de ontstane schade deze jaarwisseling drastisch verminderd zou zijn. Dit zie je deels ook terug in de schade cijfers van deze jaarwisseling.
"Zo speelde vuurwerk een rol in 20 procent van het totale aantal branden tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar was dit nog 50 procent." aldus het verbond van verzekeraars.¹⁸
Verzekeraar Univé meldt: "Mede door de lockdownmaatregelen en het vuurwerkverbod kende Nederland een relatief rustige jaarwisseling. Toch zagen maar liefst 5 provincies het aantal autobranden tijdens oud en nieuw 2020/2021 toenemen in vergelijking met het jaar ervoor.¹⁹
Volgens Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, hebben de lockdownmaatregelen invloed op de schadevermindering. “Door de huidige coronasituatie waren er deze jaarwisseling minder incidenten, zoals woningbranden en autobranden."¹⁸
De claims betreffende schade aan auto’s liggen circa 40 procent lager dan in andere jaren.
Hierbij moet wel vermeld worden dat het schadebedrag door autobranden in werkelijkheid veel hoger ligt. “Omdat autobrand alleen gedekt is bij allrisk en beperkt casco, zien verzekeraars alleen deze claims en niet van voertuigen die WA-verzekerd zijn.”¹⁸

Tot slot valt uit cijfers van gemeenten op te maken dat een verbod op consumentenvuurwerk niet of nauwelijks helpt om de schade aan gemeentelijke eigendommen te verminderen.
Hoewel er niets aan consumentenvuurwerk is verkocht is in sommige gemeenten, waaronder Rotterdam, slechts een daling van de schade van rond de 30% te zien ten opzichte van de jaarwisseling van 2019 op 2020.²⁰,²² In andere gemeenten is de schade ongeveer gelijk gebleven of is er zelfs een stijging van schade genoteerd.²¹,²²,²³,²⁴ Vooral de schade aan afvalbakken, bushokjes, speeltoestellen en andere publieke eigendommen blijft aanzienlijk, waarbij wel vermeld moet worden dat het niet mogelijk is om zulke schades met consumentenvuurwerk te veroorzaken.

Al deze cijfers vertellen ons dat het afsteken van consumentenvuurwerk geen bepalende factor is in de hoogte van de schade die tijdens jaarwisselingen ontstaat.
Het is aannemelijker dat menselijke gedragingen als vandalisme, vernieling, misbruik van illegaal vuurwerk, en de hoeveelheid mensen in de publieke ruimte meer bepalend zijn.
Deze laatste opvatting wordt versterkt door de schadecijfers van de jaarwisseling van 2017/2018, toen er ook een forse daling in geleden schade was. Dat jaar was het niet een lockdown die voor een drastische inperking van het menselijke verkeer zorgde, maar de slechte weersomstandigheden die er die avond waren.²⁵,²⁶

Conclusie.
Samenvattend kunnen we met zekerheid stellen dat de handel in illegaal vuurwerk (sterk) toeneemt bij een verbod op consumentenvuurwerk. Omdat illegaal vuurwerk verreweg de meeste overlast veroorzaakt, zorgt de toegenomen handel meteen voor een forse stijging in het aantal overlast meldingen.
Een verbod op consumentenvuurwerk draagt in de dichtstbevolkte gebieden weinig bij aan een afname in de fijnstof concentraties.
Verder lijkt een verbod op consumentenvuurwerk niet voor een afname van geweldsincidenten tegen hulpverleners te zorgen, en lijkt het slechts marginaal bij te dragen aan het verminderen van meldingen voor de brandweer.
Het is door het eerdere verbod op de meest risicovolle soorten consumentenvuurwerk en de lockdownmaatregelen van dit jaar buitengewoon moeilijk om een helder beeld te krijgen van het aantal slachtoffers van afgelopen jaarwisseling ten opzichte van de voorspelde daling in het aantal slachtoffers. Afgelopen jaarwisseling zijn er inderdaad minder slachtoffers gevallen, maar het is niet duidelijk hoe dit aantal slachtoffers zich verhoudt tot het eerder afgekondigde verbod op risicovolle soorten consumentenvuurwerk.
Uit eerdergenoemde data is duidelijk gebleken dat niet het ontsteken van consumentenvuurwerk de bepalende factor is in de uiteindelijke hoogte van de geleden schades, maar dat vooral menselijke gedragingen als vernieling, vandalisme, misbruik van illegaal vuurwerk, en de afwezigheid van menselijk verkeer in de publieke ruimte bepalend zijn.

Concluderend vindt HVLV dat het experiment van de afgelopen jaarwisseling geslaagd is. Wat ons betreft staat vast dat een verbod op consumentenvuurwerk niet zal bijdragen aan het oplossen van de veelvoud aan problemen tijdens de jaarwisseling. Sterker nog, er is duidelijk te zien dat een verbod op consumentenvuurwerk grote averechtse gevolgen heeft!

Dit alles bevestigt onze opvattingen.
Wij zullen blijven strijden voor het behoud van de Nederlandse vuurwerktraditie.
Zodat toekomstige generaties tijdens de jaarwisseling op een verantwoorde en duurzame manier kunnen genieten van prachtig, goedgekeurd consumentenvuurwerk, wat zij samen met hun familie en vrienden zelf af kunnen steken.

Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond.
#samensterkvoorvuurwerk

Download de evaluatie als PDF bestand hier:
https://hvlv.nl/evaluatie-jaarwisseling-2020-2021/

1) https://www.bnr.nl/nieuws/juridisch/...osief-gestegen

2)
https://www.ad.nl/dordrecht/verdubbe...noeg~a6d943de/

3)
https://www.ad.nl/rotterdam/het-rege...mers~a148dcf5/

4)
https://www.trouw.nl/binnenland/in-2...ource=copylink

5)

6)
https://www.rivm.nl/lucht/nog-geen-d...es-fijnstof-en

7)
https://www.at5.nl/artikelen/206513/...icrogram%20aan.

8)
https://www.google.com/amp/s/www.oog...dse-lucht/amp/

9)
https://www.clo.nl/indicatoren/nl057...-jaarwisseling

10)
https://www.volkskrant.nl/nieuws-ach...nten~bfaeb5a4/

11)
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nede...%20autobranden.

12)
https://www.hartvannederland.nl/nieu...jaarwisseling/

13)
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/05...daald-a4026231

14)
https://www.rijksoverheid.nl/onderwe...rraad%20hebben.

15)
Rapport 844 VeiligheidNL

16)
Rapport 889 VeiligheidNL

17)
https://www.amweb.nl/schade/nieuws/2...nden-101120870

18)
https://www.hartvannederland.nl/nieu...jaarwisseling/

19)
https://www.unive.nl/actueel/2020/re...0jaar%20ervoor.

20)
https://www.ad.nl/rotterdam/jaarwiss...bod~ac253306b/

21)
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zo...jaar~a2395d14/

22)
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/...-minder-schade

23)
https://www.hollandskroon.nl/inwoner...-jaarwisseling

24)
https://www.ad.nl/rivierenland/ondan...jaar~a3fb263d/

25)
https://www.rtlnieuws.nl/economie/ar...tos-gehalveerd

26)
https://weerverleden.nl/20171231&all

 

KoenL

Registered User
Wauw, prachtige opsomming van onderbouwde constateringen! Goed gedaan!

Wellicht een idee om dit als persbericht te verspreiden via het ANP? Kost volgens hun site eenmalig 450 euro. Als alle bedrijven die jullie steunen 5,60 inleggen hoeft dat niet duurt te zijn. Je zal nooit de garantie krijgen dat iets daadwerkelijk wordt overgenomen door andere media, maar toch is de kans iets groter dan wanneer dit alleen gemaild wordt onder jullie eigen naam. Meer info: https://www.perssupport.nl/dienst/de-media-bereiken/persberichtendistributiesysteem
 

Moontan

Moderator
Medewerker
 

Plum Bloom

Registered User
2.355 leden nu, en 115 ondersteunende bedrijven.
Ledental is nu 2.440, aantal ondersteunende bedrijven 128.

Zeer opvallende nieuwkomer bij de ondersteunende 'bedrijven': Forum voor Democratie.

 

firewire

Registered User
Opvallend is nog zacht uitgedrukt!
Ik vindt deze insteek heel eng.

Het bied voordelen, maar ik vrees de nadelen...

Maar als ze nu binnen de politiek nog meer deuren weten te openen, zijn ze wel heul goed...
 

Firewebs

Registered User
FvD is wel de laatste partij waarmee je je NU wilt refereren. Zelfs PVV is dan een betere optie. Maar t beste zal zijn als we VVD kunnen fixen.

Maar goed, ze krijgen wel meer voor elkaar dan al die andere verenigingen. Op de anti's na.
 

Plum Bloom

Registered User
Ledental is nu 2.440, aantal ondersteunende bedrijven 128.

Zeer opvallende nieuwkomer bij de ondersteunende 'bedrijven': Forum voor Democratie.
Ledental 2.604, aantal ondersteunende politieke partijen/bedrijven: 151.

Opvallend dat nu alle importeurs in het overzicht van ondersteunende bedrijven staan, op één na, als ik het goed zie (de grootste).
 

blackpowder

Registered User
Ledental 2.604, aantal ondersteunende politieke partijen/bedrijven: 151.

Opvallend dat nu alle importeurs in het overzicht van ondersteunende bedrijven staan, op één na, als ik het goed zie (de grootste).
De bedrijven hebben ook een dubbele agenda, ja ze willen geen verbod maar ze willen ook verkopen. Dat zie je alleen maar aan het kopieer gedrag.
Treffend voorbeeld is een verbod op single shots en binnen dat zelfde jaar zijn er toch weer varianten op de markt. Of zoals de black cobra's ( nmiddels verboden buskruit knallers). Ik heb het idee dat die eventuele paar jaar omzet belangrijker is dan een wel of niet verbod.

als die bedrijven echt ballen hebben en begaan zijn dan zouden ze die artikelen niet kopiëren en\of op alle mogelijke manieren mazen inde wet zoeken om die producten op de markt te zetten.
Want het zijn juist die producten die misbruikt worden en waarvan ze weten dat het risico op letsel groter is bij de doelgroep waarvoor ze bedoeld zijn.
 

Plum Bloom

Registered User
Ledental 2.604, aantal ondersteunende politieke partijen/bedrijven: 151.

Opvallend dat nu alle importeurs in het overzicht van ondersteunende bedrijven staan, op één na, als ik het goed zie (de grootste).
De grootste importeur van het land staat nu ook op de lijst. Net als FPM, onder het kopje Media.

Aantal leden: 2.694. Aantal ondersteunende bedrijven, pp's, media: 178.
 

Plum Bloom

Registered User
HVLV - Update #4

Beste Leden van Hét Vuurwerkverbond,

We hebben de afgelopen tijd een aantal doelen behaald. Deze willen wij graag met jullie delen. Er speelt op de achtergrond ook veel, maar we doen geen uitlatingen over lopende projecten omdat we de ‘tegenstander’ een stapje voor willen blijven.

Heb jij je vrienden al uitgenodigd om onze Facebookpagina leuk te vinden?!

Waarom hechten we hier zoveel waarde aan? Simpel, ons motto is “Samen staan we sterk”. Om effectief campagne te voeren heb je een groot bereik nodig en dat kun je niet alleen. Dat is waarom we volop inzetten om zoveel mogelijk partijen aan te laten haken.

Statistieken:
 • Op dit moment zijn 2745 lid van het verbond
 • We hebben op het moment van schrijven 2784 Facebook likes
 • Het totale bereik van onze facebook pagina is 260.001
 • Het totaal aantal unieke website bezoekers is 14000
 • Het totale aantal bedrijven wat HVLV steunt is 24


Tweede Kamer verkiezingen 2021:
Aanstaande woensdag is het weer tijd om jullie stem te laten horen. Om jullie inzicht te geven in welke partijen voor of tegen een vuurwerkverbod zijn heeft HVLV een kieshulp gemaakt. Deze willen we graag nog één keer onder de aandacht brengen.

Dus:

Steekt u tijdens de jaarwisseling zelf graag siervuurwerk af? Of stapt u om 00.00 graag naar buiten om te genieten van het siervuurwerk wat anderen afsteken?

Vul de kieshulp in en kom er achter of uw favoriete partij de Nederlandse vuurwerktraditie in stand wil houden, of juist niet.

De regering die na de verkiezingen geformeerd wordt, zal in grote mate bepalend zijn voor het voortbestaan van de Nederlandse vuurwerktraditie.


Gemeentelijke verboden:​
Het is jullie niet ontgaan. De laatste tijd krijgen wij steeds meer berichten over plaatselijke partijen die in een gemeentelijke vergadering een motie hebben in gebracht voor een totaalverbod op het afsteken van Nederlands consumenten siervuurwerk.

HVLV gaat die strijd op lokaal niveau graag aan. We hebben inmiddels contact met heel wat plaatselijke partijen en politici. We voorzien de verschillende partijen van de juiste informatie omtrent onze vuurwerktraditie.

Heeft jou gemeente een totaalverbod op de agenda staan? Breng ons daarvan op de hoogte door een mail te sturen naar info@hvlv.nl . Wij gaan er dan, van zelf sprekend, mee aan de slag.

#samensterkvoorvuurwerk is immers ons motto.Één front:

We willen jullie graag vertellen dat we de samenwerking met VuurwerkCheck, SVNC & De Vuurwerkfederatie zijn aangegaan.


Onder leiding van Vuurwerkcheck heeft een eerste oriënterend gesprek plaatsgevonden, wat door alle partijen als zeer positief is ervaren.

De intentie is om vanaf heden samen op te trekken, en elkaar waar mogelijk te ondersteunen en aan te vullen.

En er zullen op reguliere basis gesprekken plaats blijven vinden.

Met zijn allen kunnen, en weten we meer dan alleen!


𝐇𝐕𝐋𝐕 𝐦𝐚𝐠 𝐢𝐞𝐭𝐬 𝐦𝐨𝐨𝐢𝐬 𝐛𝐞𝐤𝐞𝐧𝐝 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐧!
Katan Vuurwerk
, een HVLV supporter van het eerste uur, heeft achter de schermen een prachtig initiatief opgezet!
Katan heeft een Traditie compound box ontworpen, met daarop alle tradities waar we allemaal zo van houden. Voor iedere verkochte box doneert Katan een euro aan Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond. Dus met het kopen van deze box hou je niet alleen zelf de traditie in stand, maar help je HVLV ook om de traditie in stand te houden!
HVLV is Katan Vuurwerk zeer dankbaar voor dit goed uitgewerkte initiatief, en dit prachtige gebaar!

Wil je deze compound bestellen? Vraag dan je favoriete vuurwerkwinkel of deze compound in het 2021 assortiment is opgenomen.


Hét Vuurwerkverbond, waar bestaat dat uit:
HVLV is inmiddels een behoorlijke organisatie geworden. Ruim 30 supporters van de Vuurwerktraditie helpen, belangenloos, mee om de doelen van HVLV te behalen. Van daar ook een dikke dankjewel naar team HVLV, zonder jullie waren we nooit zo ver gekomen!

We hebben binnen HVLV de volgende werkgroepen:

 • Werkgroep Content & Redactie
 • Werkgroep Marketing & Communicatie
 • Werkgroep Cursus & Scholing
 • Werkgroep HVLV DenkTank
 • Werkgroep Branding
 • Werkgroep Youtube
 • Werkgroep Politiek
Zo krijgen jullie een beetje een idee van de organisatie achter HVLV.

We hebben jullie nodig!


HVLV staat voor verbinding en samenwerking tussen iedereen die vuurwerk een warm hart toedraagt.
We hebben jullie allemaal nodig om het tij te keren. Samen weten we meer, doen we meer en bereiken we meer. Met die reden zijn we de HVLV denktank gestart!.

Als lid help je actief mee aan de groei van HVLV en het behalen van onze ambities. In de denktank organiseren we massa acties en vragen we om inzichten en ideeën, maar ook om ondersteuning bij werkzaamheden. Bijvoorbeeld voor projecten, lokale campagnes of de creatie van communicatiemiddelen.


Wil jij ook je steentje bijdragen? Of ken jij iemand die graag lid wil worden? Laat het ons weten. Mail naar info@hvlv.nl en geef antwoord op onderstaande vragen.
 1. Voornaam
 2. Telefoonnummer
 3. Email
 4. Beschrijf in het kort wat de vuurwerktraditie voor jou betekent?
 5. Heb jij social media? Zo ja, welke?
 6. Om de lijntjes kort te houden communiceren wij voornamelijk via chat apps. Welke app(s) gebruik jij? Telegram, WhatsApp of Messenger?

Samen maken we het verschil!
#samensterkvoorvuurwerk

 
Bovenaan