Katwijk: Geen lokaal vuurwerkverbod

Moontan

Moderator
Medewerker
Katwijk: Geen lokaal vuurwerkverbod


Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, komt er geen lokaal vuurwerkverbod. De gemeente blijft wel het landelijke beleid volgen wat betreft de toelating van vuurwerk. Katwijk is voornemens om vuurwerkvrije zones aan te wijzen – net als voorgaande jaren – en inwoners te wijzen op de mogelijkheid een vrijwillig vuurwerkvrije zone in te richten.

Vorig jaar hing een lokaal vuurwerkverbod boven het hoofd. ChristenUnie, SGP, GemeenteBelangen, PvdA, Hart voor Katwijk en D66 namen een motie aan voor een onderzoek voor een lokaal vuurwerkverbod én een lokale vuurwerkshow- of shows. Dat kan door Pyrofreaks, maar ook door andere organisaties of wijken. ‘Daarvoor is al een uitvraag gedaan.’

Op 16 januari 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen voor een lokaal verbod voor vuurwerk, waarbij alleen verenigingen op basis van een vergunning vuurwerk mogen afsteken. Het college heeft hiernaar onderzoek gedaan en is van mening dat een lokaal vuurwerkverbod voor de Katwijkse situatie, mede vanwege het coronavirus, complex en juridisch risicovol is. Het college vraagt de raad om daarom de landelijke richtlijnen aan te houden en af te zien van een lokaal verbod.

Feest
SKA heeft aangegeven, ondanks de onzekerheden rond Covid-19, met de voorbereidingen gaan starten voor het feest voor de jaarwisseling 2021/2022. ‘Dit initiatief gaan wij zoveel mogelijk bevorderen.’


https://www.facebook.com/4708441952505747
 

Onze Partners

Bovenaan