Gold Rockets

The Cigarman

Moderator
Medewerker
Meer info over de Gold Rockets:
Importeur:
Argento
Artikel nummer: AR20-GOLD
Netto kruitgewicht: 20 gram per vuurpijl.
Aantal schoten: 6 vuurpijlen per verpakking.
Effect beschrijving:
AR20-GOLD
Rocket Assortment "Gold Rockets", Cal. 12/25, 6 rockets per assortment with 20g NEC per piece, CE Category F2 (2806 - F2 - 000734), ADR 1.4G, Packing 30/6

6 pieces rocket assortment with 3 different, long lasting golden effects:

1.) Golden tail to long burning golden willow
2.) Golden tail to long hanging brocade crown
3.) Golden tail to golden glittering corolla

 

Onze Partners

Bovenaan