This is a scrolling ticker line using pure CSS and HTML! This ticker system comes included as part of all Nulumia themes.
You can customize these lines in your admin panel, works purely off Style Properties!
You can even add links, and other HTML markup! Responsive and customizable.

Gewijzigde motie over verbieden van de verkoop van vuurpijlen en knalvuurwerk

Tony

Administrator
Medewerker
TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Naar een veiliger samenleving

GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN STOFFER
Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 572
Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid het kabinet adviseert om de verkoop en het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden; constaterende dat dit pleidooi onder meer wordt onderschreven en actief wordt gesteund door de nationale politie, de beroepsverenigingen van oogartsen, kinderartsen, plastisch chirurgen, dierenbeschermingsorganisaties, patiëntenverenigingen; constaterende dat de minister van JenV op 9 juli 2018 in antwoord op schriftelijke vragen stelde dat een verbod op bepaalde typen vuurwerk niet is uitgesloten als blijkt dat de genomen maatregelen bij de jaarwisseling 2018-2019 niet hebben geleid tot het terugdringen van letsel en verstoringen van de openbare orde; constaterende dat bij de jaarwisseling 2018-2019 het aantal door de politie geregistreerde incidenten met 10% was gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor en dat er twee dodelijke slachtoffers te betreuren waren; overwegende dat de maatregelen niet aantoonbaar hebben geleid tot het terugdringen van letsel en verstoringen van de openbare orde; verzoekt de regering, om de verkoop van vuurpijlen en knalvuurwerk aan particulieren en het afsteken van dit vuurwerk door particulieren te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Stoffer
 

Schuim

Registered User
SP stemt tegen? Moet ik misschien toch weer op ze gaan stemmen?
Was notabene een startpleidooi van Marijnissen.

Maar erg goed nieuws dit!
 

HocusPocus.Pyro

Registered User
Zo, geweldig nieuws!
Nog even en je krijgt het idee dat de politiek ook nog verstandige overwegingen kan maken.
Tsja, als je ze zou willen begrijpen, zou je bijna benieuwd worden naar wat er gezegd is door de leden van de Kamer tijdens of na het indienen van deze Motie (28684-575).

Weet iemand toevallig of er een soort van debat/vragen- gepaard is gegaan met deze Motie? (Of voorgaande Motie 28684-572.) En, als dat zo is, is dat online terug te zien?
Ik kan een hoop vinden op internet, maar dit soort zaken niet...
 

Onze Partners

Bovenaan