Geen vuurwerkverbod in Heemstede: “Dan komen de Haarlemmers hier wel heen”

Moontan

Moderator
Medewerker

Geen vuurwerkverbod in Heemstede: “Dan komen de Haarlemmers hier wel heen”​


Over het besluit werd lang vergaderd. "Tijdens het debat is uitgebreid over de voor- en nadelen gesproken", aldus burgemeester Nienhuis. "Het feit of omliggende gemeentes wel of geen verbod hebben. Hoe het zit met de draagvlak onder de samenleving en hoe het zit met handhaving."

En handhaving is volgens Nienhuis een groot dilemma, maar draagvlak onder de bevolking voor het verbod is volgens haar net zo belangrijk. "Die twee hebben echt heel veel met elkaar te maken. Als veel inwoners het verbod steunen, dan gaan ze zich er ook vanzelf aan houden."

CDA-fractievoorzitter Oscar Boeder, die al twee keer een voorstel voor het verbod indiende, zegt dat het draagvlak er wel degelijk is. "Er zijn veel enquêtes geweest en daaruit bleek elke keer dat de meerderheid van de inwoners een andere invulling tijdens de jaarwisseling wil", zegt hij.

Omdat in buurgemeente Haarlem een verbod geldt, gaat Boeder ervanuit dat Haarlemmers met hun vuurwerk naar Heemstede komen. "Dat ligt natuurlijk erg voor de hand. Er zijn ontzettend veel grensgebieden tussen Heemstede en Haarlem dus waarom niet een paar honderd meter verderop je vuurwerk afsteken?”

Daarmee is Heemstedenaar Rachel Kock het niet eens. "Ze komen heus niet allemaal met dozen vuurwerk hierheen. Zeker niet met slecht weer, dan blijven ze wel daar." Theo Mense, die ook in Heemstede woont, denkt er ook zo over. "Waarom zouden ze uit de stad hierheen komen? Er valt hier niets te beleven om twaalf uur ’s avonds."

Dilemma's

Als gemeenten deze besluiten zelf mogen maken, brengt dat volgens Nienhuis bepaalde dilemma’s met zich mee. "Dan krijg je risico van waterbedeffecten", zegt ze. "Als er een landelijke wetgeving zou zijn, met duidelijke regels, dan zou een vuurwerkverbod veel makkelijker zijn. Ik kijk ook wel een beetje naar Den Haag."

De burgemeesters uit de regio komen volgens Boeder binnenkort bij elkaar om problemen als dit zogenoemde waterbedeffect te bespreken. "We hadden dit probleem gisteravond al een stuk kleiner kunnen maken, maar dat is helaas niet gelukt. Nu ligt het weer op het bordje van de handhavers en de hulpverleners."

 

Baron van lunt zu sas

Registered User
Er is hier, volgens mij, een opzet in het spel, ik zal wel achterdochtig zijn maar het klopt vaak.

- er zijn nu een redelijk aantal middelgrote/grote gemeentes die een afsteekverbod hebben ingevoerd.
- mevr. Halsema heeft een uitspraak gedaan waarbij helder werd dat juridisch nog niet alles gladgestreken was voor een totaalverbod per gemeente.
- het eenmalige vuurwerkverbod moet waargemaakt worden (dus verkoop en afsteken is dit jaar gegarandeerd).
- de politiek zoekt altijd naar feiten, vals of echt, waarmee hun argumentering opgebouwd word(t?)
- die verbodsgemeentes kunnen de speerpunt van de media-aandacht zijn.
- er wordt zo een casus opgebouwd waarbij de politiek ”kreukels” kan gaan gladstrijken.
- óf een positief/negatief waterbedeffect wordt gesuggereerd óf er wordt gesuggereerd dat de landelijke politiek de gemeentes in de steek laat.

Ik mag het graag fout hebben, heel graag.
 

AWG

Registered User
Er is hier, volgens mij, een opzet in het spel, ik zal wel achterdochtig zijn maar het klopt vaak.

- er zijn nu een redelijk aantal middelgrote/grote gemeentes die een afsteekverbod hebben ingevoerd.
- mevr. Halsema heeft een uitspraak gedaan waarbij helder werd dat juridisch nog niet alles gladgestreken was voor een totaalverbod per gemeente.
- het eenmalige vuurwerkverbod moet waargemaakt worden (dus verkoop en afsteken is dit jaar gegarandeerd).
- de politiek zoekt altijd naar feiten, vals of echt, waarmee hun argumentering opgebouwd word(t?)
- die verbodsgemeentes kunnen de speerpunt van de media-aandacht zijn.
- er wordt zo een casus opgebouwd waarbij de politiek ”kreukels” kan gaan gladstrijken.
- óf een positief/negatief waterbedeffect wordt gesuggereerd óf er wordt gesuggereerd dat de landelijke politiek de gemeentes in de steek laat.

Ik mag het graag fout hebben, heel graag.
ik hoop ook dat je het fout hebt >🤐
 
Bovenaan