SHOW Drouwenermond 24-09-2021

Firewebs

Registered User

Vuurwerkbesluit; ontbrandingstoestemming aan Xena Vuurwerk B.V. te Ede ten behoeve van het ontbranden van professioneel en consumentenvuurwerk te Drouwenermond
Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij aan Xena Vuurwerk B.V. te Ede toestemming verlenen voor het ontbranden van professioneel en consumentenvuurwerk, op een perceel nabij de Achterweg/Verbindingsweg in Drouwenermond op 24 september 2021 tussen 21.00 uur en 22.45 uur.
De ontbrandingstoestemming en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 juli 2021 gedurende zes weken voor eenieder als volgt ter inzage:

  • bij de gemeente Borger-Odoorn, in het gemeentehuis van Exloo (Klantcontactcentrum, cluster Omgeving), tijdens de openingsuren of na telefonische afspraak (14 0591);

  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. Tevens vindt publicatie plaats op de provinciale website en www.officiëlebekendmakingen.nl.
Gedurende deze termijn is het voor belanghebbenden mogelijk tegen de ontbrandingstoestemming bezwaar in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden verkregen. Daarvoor kan men telefonisch een afspraak maken met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.
Informatie
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.
 
Laatst bewerkt:

Onze Partners

Bovenaan