• Freakpyromaniacs Copyrights

    -Nederlands De auteursrechten van teksten (exclusief door bezoekers geposte teksten op het forum) en beeld- en/of filmmateriaal (exclusief door derden ingezonden beeld- en/of filmmateriaal) op deze website liggen bij Freakpyromaniacs. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freakpyromaniacs.

    -English The copyright of all texts (excluding texts from visitors on the forums) and (motion) pictures (excluding those provided to Freakpyromaniacs by third parties) lies with Freakpyromaniacs. No part of this website may be reproduced transmitted or utilized in any form or by any means, internet, photocopying or otherwise without written permission of Freakpyromaniacs.

Diurna La Rosa - San Trifone 2014

tronetti

Registered User
Jammer, ik had ook meer van hun verwacht.
De laatste keer dat ze hier hadden geschoten was in 2003, zowel een dag, als een avonshow. Ik zie ze het liefst in een avondshow, altijd spectaculair.

De Apertura met gekleurde rook beloofde wel veel goeds, maar daar bleef het ook wel bij.
De serie 'bombe da tiro' was ook wel goed, maar daarna vond ik het eigenlijk niet meer zo spannend.
De lange pauze's zouden veroorzaakt zijn door kabelbreuk, en dat is jammer.
Ook hun serie fermate liep niet lekker, in de avondshows schieten ze ze vaak per 2 of 3. Hier hebben ze het ook gedaan, maar het pakte niet echt lekker uit, en het had voor mij geen meerwaarde.

Over de finale is veel gezegd, maar het is een typerende manier van schieten zoals ze vaak op Sicilië een finale beginnen.
Ook hier zijn ze begonnen met salvo's met '8 botti' opbouwend in geluid, maar het liep niet lekker in elkaar over.
Toscano heeft dit vorig jaar ook gedaan, maar combineerde dit al vrij snel met 'finale rendini'. Hierdoor onstaat een betere kadans in geluid.
La Rosa deed dit pas op het laatste. Jammer. Een gemiste kans.
 
Bovenaan