Bijdrage aan het vuurwerkdebat

BUTCHER

Registered User
Net als velen van jullie wind ik mij mateloos op over het huidige plan om vuurwerk afsteken te verbieden vanwege de druk op de zorg. Mijn eerste impuls is om als protest vuurwerk af te gaan steken, maar ik kan mij nog net beheersen..... Dan maar de frustratie van mij af schrijven. Ik heb geprobeerd om het plan van Jesse Klaver en consorten op basis van de cijfers te fileren. Ik hoop dat ik het in de media kan krijgen (mijn voorkeur gaat uit naar de Volkskrant, omdat ik die krant zelf dagelijks lees). Eerst hier maar even kijken welke reacties mijn stukje oproept.

De regering overweegt dit jaar de verkoop en het afsteken van alle nog toegestane consumentenvuurwerk te verbieden. Dit op initiatief van GroenLinks en Partij voor de Dieren, bekend als tegenstanders van de vuurwerktraditie die behoort tot de inventaris van de UNESCO lijst van immaterieel erfgoed van ons land. Ditmaal lijkt er een politieke meerderheid te zijn voor het (tijdelijke) verbod, omdat dit de druk op de zorg zou verminderen. Op het eerste gezicht klinkt dat best plausibel. Maar wanneer je de cijfers inzake dit vraagstuk gaat bestuderen verandert dat beeld.

Wat is het geval? Op basis van het emotionele debat aangewakkerd door de maandenlange overlast van steeds zwaarder illegaal knalvuurwerk heeft de regering de laatste jaren al veel beperkingen opgelegd. Zo is een aantal jaar geleden de afsteektijd gehalveerd, zijn gevaarlijke soorten consumentenvuurwerk in Nederland (maar niet in de buurlanden) uit de handel gehaald, werd de vuurpijlstandaard verplicht bij aanschaf van pijlen en zal dit jaar voor het eerst een groot deel van het legale vuurwerk (vuurpijlen, knalvuurwerk en singleshots) verboden zijn. Nederland verbiedt een groot deel van het binnen de Europese Unie vrij verkrijgbare CE-gecertificeerde consumentenvuurwerk en heeft daarnaast het meest gereguleerde en gecontroleerde (en daarmee voor de consument ook duurder) verkoopsysteem binnen Europa.
Dit heeft zijn uitwerking niet gemist: het aantal slachtoffers dat zich meldde op de Spoedeisende Hulp (SEH) is de laatste 2 jaren voor het eerst in decennia onder de 400 gekomen. Met in 2019 een laagterecord van 385 patiënten op de SEH. Eind jaren ’90 was dat aantal meerdere jaren achter elkaar om en nabij de 1200. En dit terwijl de omzetten van de legale vuurwerkbranche elk jaar stijgen, met een record van 77 miljoen euro in 2019. Het legale vuurwerk is dus inderdaad steeds veiliger geworden.

Is 385 vuurwerkslachtoffers op de SEH veel? Dermate veel dat de zorg daardoor wordt overbelast en er een verbod op vuurwerk noodzakelijk is? Cijfers van de overheid geven aan dat het jaarlijkse aantal patiënten op de SEH in totaal 2,3 miljoen (!) bedraagt. Een snelle rekensom leert dat er dus dagelijks 6300 mensen (!) gebruik maken van de SEH. De groep vuurwerkslachtoffers op de SEH bedraagt dus slechts 6% van het dagelijkse aantal patiënten op de SEH. 6%!
Hoe plausibel is het dan om vanwege de vermeende druk op de zorg dit jaar het consumentenvuurwerk te verbieden en daarmee een zeer gereguleerde sector om zeep te helpen en bovendien enige miljoenen vuurwerkliefhebbers te benadelen?
Nee, het eerlijke verhaal is dat men de coronacrisis aangrijpt om een anti-vuurwerk standpunt er doorheen te drukken. Democratisch met elkaar beslissen of iets wel of niet kan op basis van de feiten zou de basis moeten zijn van elk regeringsbeleid. Dus niet op een achterbakse manier en op basis van de emotie feitenvrije politiek bedrijven en dat is precies wat er nu dreigt te gebeuren.

Bovendien zullen de zwaardere letsels die steevast worden veroorzaakt door illegaal vuurwerk niet voorkomen worden door een verbod op legaal consumentenvuurwerk. Te vrezen valt dat het juist drukker wordt op de SEH als meer mensen dan anders voor illegaal vuurwerk kiezen omdat het legale dit jaar niet te koop zal zijn.
SEHtotaal.jpg
 

Plum Bloom

Registered User
Vuurwerk afsteken staat niet op de UNESCO-lijst, volgens mij.

Verder prima initiatief en, voor zo ver ik kan zien, goed onderbouwd.

Tip: nieuwsdienst@trouw.nl

Misschien kun je e.e.a. ook doorsturen naar vuurwerkwoordvoerders van politieke partijen waar wellicht nog wat te halen valt. Ik denk bijvoorbeeld aan Marijke van Beukering - Huijbrechts van D66. Die partij wil meer inzicht in de letselcijfers, meen ik gisteren begrepen te hebben. Mail: m.vanbeukering@tweedekamer.nl

Kwamen gisteren ook aan het woord: J. Middendorp, E. Ziengs, R.R. van Aalst, C.J.L. van Dam, S.C. Kröger, S.J.F. van der Graaf en F.P. Wassenberg. Hun mailadressen vind je hier: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden
 

BUTCHER

Registered User
Dank voor de nuttige aanvullingen en verbeteringen! Ik ben bezig met een iets uitgebreider op punten verbeterd stuk bestemd voor een aantal leden van de Tweede Kamer. Ze ontvangen meer onderbouwde stukken van andere liefhebbers, dus wie weet helpt het nog iets.

Doe dan maar een grondbloemetje, Schuim!
 

BUTCHER

Registered User
Diverse versies, van heel lang tot heel kort aangeboden op diverse plaatsen. De Volkskrant heeft het niet geplaatst, het AD plaatste wel een kort stukje met deze strekking (online).
Ook heb ik eind vorige week diverse woordvoerders van de politieke partijen aangeschreven, maar geen reactie gekregen. Gelukkig zijn er daar veel meer vergelijkbare signalen afgegeven, dus geen ramp.

Vandaag toch weer een poging gedaan de publieke opinie te beïnvloeden via een mail naar de redactie van de Volkskrant. Elke zaterdag is er een rubriek genaamd 'Feiten voor bij de borrel', waar een actueel thema (plastic in de oceanen, stikstofuitstoot, vakantiebestemmingen, coronabesmettingen, drugsconsumptie, sportblessures en ga zo maar door) in getallen en grafieken wordt gepresenteerd. Ik dacht dat dit wel een mooie plek zou zijn voor een verhaal over de feiten inzake het vuurwerkverhaal en de zorg.

Hier mijn suggestie en antwoord van de krant. Hopelijk wordt het dit keer wel wat, maar de kans blijft klein natuurlijk.

Geachte heer/mevrouw,

Elke zaterdag lees ik met veel plezier het item 'Feiten voor bij de borrel'. Ook gebruik ik het geregeld in de les (ik ben bovenbouwdocent in het vo). Voor de eerstvolgende zaterdageditie is het wellicht zo dat het op handen zijnde (aanstaande vrijdag wordt het naar verluid bekend gemaakt) vuurwerkverbod een zeer goed onderwerp zou zijn. Immers: de Volkskrant is actueel en stelt vaak de goede vragen.
Enkele feiten wil ik met u delen:

In 20 jaar tijd is het aantal vuurwerkslachtoffers op de SEH met tweederde afgenomen, tot onder de 400 de afgelopen paar jaarwisselingen. Dit vanwege diverse maatregelen als het halveren van de afsteektijd, het verstrekken van vuurwerkbrillen, pijlenstandaards en natuurlijk het verbieden van gevaarlijk vuurwerk als babypijlen en Romeinse kaarsen.

Voor de komende jaarwisseling waren de singleshots, vuurpijlen en het knalvuurwerk voor het eerst verboden, waardoor een zeer forse verdere daling te verwachten viel.

De cijfers van VeiligNL waaruit zou blijken dat het leeuwendeel van de letsels door legaal vuurwerk zijn ontstaan, komen tot stand door een inventarisatie door verpleegkundigen en artsen die patiënten bevragen of ze legaal of illegaal vuurwerk hebben afgestoken. Het ligt in de rede dat veel tieners daarover zullen liegen en verklaren legaal vuurwerk te hebben afgestoken. Alleen bij de amputaties etc. is er geen ontkennen meer aan.

In Nederland maken elk jaar 2,3 miljoen mensen gebruik van de SEH. Dat zijn er 6300 per dag. De 385 vuurwerkslachtoffers van 2019 vormden dus slechts 6% van het dagelijkse totaal.
Met andere woorden: wat is de impact van deze maatregel op de druk op zorg? Is deze maatregel niet buitenproportioneel? De in de krant van vandaag opgevoerde arts Jefrey Vermeulen komt ook tot deze 'tegendraadse' conclusie.

Mocht u toegang kunnen krijgen tot het interne intranet van de Nationale Politie, dan zult u kunnen zien dat de reacties van agenten op dit voorstel bijna allemaal negatief zijn: men ziet in meerderheid geen probleem in legaal consumentenvuurwerk, maar juist in het al verboden zware (knal) vuurwerk. De woordvoerders in de media vertolken dus niet de mening van veel agenten op de werkvloer.

Raken we niet van de regen in drup? Als mensen juist vanwege het verbod meer illegaal en dus gevaarlijker vuurwerk gaan aanschaffen, wat levert dit op voor de druk op de zorg?

Zomaar een aantal razend interessante feiten en vragen voor bij de borrel.
Een korte zoekslag via google levert de gewenste gegevens, maar dat weet u als journalist als geen ander.

Met vriendelijke groet,


Goedemiddag,

Bedankt voor uw reactie en de complimenten. Wat leuk om te horen dat onze rubriek in de lest gebruikt wordt!

Het al dan niet verbieden van vuurwerk en de gevolgen ervan voor de zorg is zeker een onderwerp dat zich goed leent voor de Feiten bij de Borrel, bedankt voor de informatie die u hierover op een rij heeft gezet. Of we dat dit weekend gaan bespreken weet ik nog niet, we proberen de rubriek zo actueel mogelijk te maken, dus het kan zijn dat zich in de loop van de week een nog urgenter onderwerp aandient. Als we hier over gaan schrijven zal ik het zeker even laten weten.

Met vriendelijke groet,

Serena Frijters
Datajournalist
de Volkskrant
 

SrCl2

Registered User
Het afsteken van consumentenvuurwerk met oud en nieuw heeft een plaats op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed .
Daar ben ik heel blij om, maar het zou natuurlijk nog veel mooier zijn als in de omschrijving van dit Immaterieel Cultureel Erfgoed expliciet zou worden vermeld dat het bij "consumentenvuurwerk" om consumentenvuurwerk van zowel categorie F1 als F2 mag gaan.
Degene die tijdens de jaarwisseling vuurwerk wil afsteken kan en mag(!) dan zelf bepalen of hij/zij categorie F1- of categorie F2-vuurwerk afsteekt.
 
  • Like
Reactions: Z@P
Bovenaan