Ban op vuurwerk vanaf 1 december, ook opslag dan verboden

GMP82

Zilveren Member
Och.. er zijn meer dan 17 miljoen mensen in Nederland. Zolang je er niet mee te koop loopt, alleen afsteekt tussen 18 en 02 uur, dan moet je niet te bang zijn dat je betrapt wordt als je 'nu verboden' vuurwerk afsteekt.

De gemiddelde mens heeft namelijk geen flauw idee wat voor soorten vuurwerk er zijn.

En de echte zeikerd heeft toch overal last van, of het nou een cat1 knetter lintje van de Lidl of dat er met cobra's gesmeten wordt. 🤷‍♂️ :unsure:
 

The Cigarman

Moderator
Medewerker
De gemiddelde mens heeft namelijk geen flauw idee wat voor soorten vuurwerk er zijn.
Aangezien er nog ieder jaar het bericht voorbij komt als de vuurwerk verkoop is gestart, dat de voetzoekers in grote getale verkocht worden.
Weet ik zeker dat de controle op het verboden vuurwerk niet te handhaven is.
Kijk eens wat er 28/29 december naar Duitsland heen en weer rijdt...
 

GMP82

Zilveren Member
Er stond ook laatst in een artikel, dat bepaald vuurwerk verboden werd, maar de fonteinen en draaizonnen waren nog wel toegestaan. Je moet tegenwoordig ENORM je best doen om draaizonnen te vinden...

Journalistiek niveau afvoerputje..
 

SrCl2

Registered User
Je moet tegenwoordig ENORM je best doen om draaizonnen te vinden..
Datzelfde geldt voor stijgtollen. Het verbaast me trouwens dat die nog wel toegestaan zijn. Ze vliegen namelijk werkelijk alle kanten op, zie ook deze afzwaaier die illustratief was voor de stijgtollen die ik tijdens de jaarwisseling 2018/2019 afstak:
De stijgtol in bovenstaand filmpje lag op een vlakke ondergrond, erboven bevonden zich geen obstakels.
Niettemin ben ik dol op dit type vuurwerk. Jammer dat de verkrijgbaarheid ervan vaak een probleem is.
 
Laatst bewerkt:

Moontan

Moderator
Medewerker
Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld op ……. 2019

Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over haar brief met de stand van zaken van de subsidieregeling inzake restantvoorraden vuurwerk (Kamerstuk 28684, nr. 624) en de brief met een vooruitblik op de jaarwisseling (Kamerstuk 28684, nr. 620).

De vragen en opmerkingen zijn op 24 september 2020 aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voorgelegd. Bij brief van ... zijn deze door haar beantwoord.

Voor meer open onderstaand document:

 

Plum Bloom

Registered User
PVV-fractie
De leden van de PVV-fractie vragen de staatssecretaris of zij er plezier aan beleeft met het vuurwerkverbod een prachtige Nederlandse traditie de nek om te draaien, hardwerkende ondernemers met enorme kosten op te zadelen en de vreugde van miljoenen kinderen tijdens Oud en Nieuw te vergallen.
De leden van de PVV-fractie vragen aan de staatssecretaris hoe zij door kan blijven gaan met het werken aan dit vuurwerkverbod als zij ook wel weet dat het probleem in zwaar illegaal vuurwerk zat, waar dit verbod niks aan gaat veranderen. Schuift zij de feiten aan de kant, omdat ze naïef is of omdat het D66-beleid is om Nederland gewoon kapot te maken?
De leden van de PVV-fractie vragen aan de staatssecretaris wat zij ervan vindt dat ondernemers met de handen in het haar zitten, omdat de compensatie in de praktijk niets meer is dan een armzalige fooi. Is zij ervan op de hoogte dat zij schadeclaims gaan indienen? En zo ja, laat zij het daarop aankomen of zet ze haar harteloosheid voor één keer aan de kant en gaat ze zorgen voor een ruimere compensatie?
De leden van de PVV-fractie vragen aan de staatssecretaris of zij ervan op de hoogte is dat men vlak over de grens in Duitsland dan maar vuurwerk gaat halen? Zo ja, ziet zij dan ook de onzin van dit verbod in?
De leden van de PVV-fractie vragen aan de staatssecretaris waarom zij, na eigenhandig de PFAS-crisis te hebben veroorzaakt waardoor talloze banen verloren gingen, nu weer staat te trappelen om een hardwerkende sector kapot te maken. Is zij bereid dit verbod alsnog van tafel te vegen?
 
Laatst bewerkt:

Plum Bloom

Registered User
CDA-fractie
De leden van de CDA-fractie vragen de staatssecretaris uiteen te zetten hoe de jaarwisseling er dit jaar uit zal zien en dan met name in het kader van de noodzakelijke coronamaatregelen. Zal er gehandhaafd worden op de anderhalvemetermaatregel? Is daar – naast al het andere werkaanbod – voldoende capaciteit voor, zeker gedurende de nachtelijke uren? Zullen groepsfeesten verboden worden? Hoe wordt er opgetreden als mensen thuis feesten organiseren? Ziet de staatssecretaris het belang om middels een voorlichtingscampagne de drukte rond de jaarwisseling te kanaliseren, zodat de jaarwisseling in alle opzichten veilig kan verlopen?
De leden van de CDA-fractie vragen of een overzicht kan worden gegeven van de gemeenten die voornemens zijn of reeds overgegaan zijn tot een algeheel vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling. Kan aangegeven worden of daar handhavingsproblemen bij komen kijken, zeker in het licht van buurgemeenten die geen algeheel vuurwerkverbod zullen gaan afkondigen? Is dat voor politiemensen en boa’s tijdens nieuwjaarsnacht feitelijk te handhaven, als je op de grens van een gemeente aan het begin van een straat geen vuurwerk mag afschieten, maar aan het eind van de straat wel? Worden daar duidelijke afspraken over gemaakt tussen de betreffende gemeenten?
De leden van de CDA-fractie vragen naar de verkoopdagen van vuurwerk in Nederland. Deze leden vragen de staatssecretaris of de coronamaatregelen een probleem gaan opleveren bij verkooppunten van vuurwerk. In de regel worden deze verkooppunten drukbezocht. Is er letterlijk en figuurlijk genoeg ruimte om de vuurwerkverkoop veilig te kunnen laten plaatsvinden? Overweegt de staatssecretaris de verkoop van vuurwerk uit te breiden van drie dagen naar vier dagen? Zou dat een oplossing kunnen zijn om de verkoop van vuurwerk veilig te laten plaatsvinden?
De leden van de CDA-fractie vragen of aangegeven kan worden welke specifieke afspraken met buurlanden zijn gemaakt om de import van vuurwerk dat in Nederland verboden is, te voorkomen? Worden er, gelet op de beperking van knalvuurwerk in Nederland, specifieke controlemaatregelen voorzien, zeker aan de grens?
 

Sweet Laker

Registered User
Helaas hebben die prutsers het voor elkaar dat veel mensen blind achter ze aanlopen. En de ene na de andere niet werkende maatregel op basis van eigen gedachten gang de wereld in helpen. Totaal niet gefundeerd, maar hey, boeiend. Shit flows down; en de ene hand wast de ander.

Elke zorgmedewerker met enige werkervaring moet ondertussen toch wel iets opgevallen zijn. Iets essentieels,.. ik heb er sinds de versoepelingen nog niemand over gehoord,..
 

The Cigarman

Moderator
Medewerker
Hahaha ChtistenUnie wil de illegaal verklaarde voorraden van de winkeliers (kanonslagen enzo) door gemeenten laten gebruiken om vuurwerkshows mee te verzorgen.... geeft wel aan wat voor absolute nietswetende prutsers het in ons land voor het zeggen hebben!
Dat geeft precies weer hoe zo'n partij (en er zijn meerdere partijen) naar de werkelijkheid kijken.
Als ze kijken, want dat durven ze niet.
 

Onze Partners

Bovenaan