Ban op vuurwerk vanaf 1 december, ook opslag dan verboden

Plum Bloom

Registered User
Vuurpijlen en knallers zijn vanaf 1 december officieel verboden. Vanaf dan mogen verkopers en importeurs deze producten niet meer in hun opslag voor consumentenvuurwerk hebben. De branche reageert onaangenaam verrast. ,,We kunnen het spul momenteel in Nederland niet eens vernietigen."

Vandaag heeft minister Van Veldhoven (Milieu) de uitwerking van het aangekondigde vuurwerkverbod naar buiten gebracht. In de regeling staat dat zwaarder vuurwerk (categorie F3), enkelschotsbuizen, knalvuurwerk (inclusief knalstrengen) en vuurpijlen niet langer worden aangewezen als consumentenvuurwerk vanaf eind dit jaar.

Om de branche deze tijd te geven vuurwerk door te verkopen naar het buitenland of af te voeren voor vernietiging er volgens de bewindsvrouw voor gekozen de regeling zo laat mogelijk, namelijk 1 december 2020, in werking te laten treden.

Van Veldhoven: ,,Naar verwachting heeft dit verbod op bepaalde vuurwerktypen slechts in beperkte mate negatieve gevolgen voor de omzet.” Voor lichter knalvuurwerk en pijlen geldt dat de omzet van deze artikelen ongeveer 20 procent van de jaarlijkse totale omzet bedraagt. Zwaarder vuurwerk wordt sowieso weinig verkocht, aldus de bewindsvrouw.

Met name in het eerste jaar ondervindt het bedrijfsleven mogelijk enige financiële gevolgen. Van Veldhoven: ,,De sector heeft daarbij aangegeven omzetverlies en restantvoorraden als bedrijfskosten te zien.” Vooral tegen die opmerking komt de woordvoerder van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland in verzet.

,,Het lijkt nu net of wij dat bedrijfsrisico accepteren, maar laat duidelijk zijn dat we hier niet blij mee zijn. We hebben berekend dat we een geschatte schadepost hebben van 15 miljoen euro. Dankzij de VVD is er nog 3 miljoen bijeen geschraapt, maar dat is bij lange na niet genoeg.”

Ook de ingangsdatum vindt de zegsman krap. ,,We moeten maar zien dat alles makkelijk aan het buitenland verkocht kan worden. En vernietigen? We kunnen het spul momenteel niet eens in Nederland vernietigen.” De belangenvereniging gaat binnenkort weer met topambtenaren in gesprek over de uitvoering van de voorgestelde regeling.

 

Schuim

Registered User
,,Het lijkt nu net of wij dat bedrijfsrisico accepteren, maar laat duidelijk zijn dat we hier niet blij mee zijn. We hebben berekend dat we een geschatte schadepost hebben van 15 miljoen euro. Dankzij de VVD is er nog 3 miljoen bijeen geschraapt, maar dat is bij lange na niet genoeg.”


Waar blijft die beloofde rechtszaak dan?
Toon nou is ballen joh..
 

Sweet Laker

Registered User
Ach, de overheid wil mogelijk mensen met het Coronavirus bij een kwetsbare groep gaan behandelen. Te weten ouderen in verpleeghuizen. Zo serieus neemt de overheid het volk. Ondertussen komt er via de achterdeur bij Griekenland via Turkije een leger aan jonge mannen binnen. Die met de bus opgehaald worden, terwijl Europa al voor een enorme uitdaging staat om onderwijs, gezondheidszorg etc op niveau probeert te houden (en wat natuurlijk niet lukt).

Het boeit de overheid allemaal niet zo hoor. Als men het volk echt serieus had genomen dan hadden ze bijvoorbeeld 1 januari 2021 genomen. Dit is meer een klap in het gezicht 'gewoon omdat het kan'. Erg geloofwaardig is het argument namelijk niet dat men de branche de tijd wil geven. Dat ene jaar langer een relatief zeer veilig product legaal op de markt houden had echt niets uitgemaakt.
 

joszie

Moderator
Medewerker
De hoop dat er tussen onze bewindsmannen en -vrouwen nog enige aanwezig zijn die capabel genoeg zijn is al lang vervlogen. Ik kan geen van allen ook maar in enige mate serieus nemen. Ik blijf bij mijn standpunt dat ze compleet gestoord zijn. Met droge ogen de afgekondigde maatregelen (op zowel vuurwerkbeleid als bv het stikstofprobleem) durven te verdedigen is lachwekkend.

kolder maatregelen die nergens een probleem oplossen. Zwak beleid van ongeschikte mensen.
 

Sweet Laker

Registered User
De hoop dat er tussen onze bewindsmannen en -vrouwen nog enige aanwezig zijn die capabel genoeg zijn is al lang vervlogen. Ik kan geen van allen ook maar in enige mate serieus nemen. Ik blijf bij mijn standpunt dat ze compleet gestoord zijn. Met droge ogen de afgekondigde maatregelen (op zowel vuurwerkbeleid als bv het stikstofprobleem) durven te verdedigen is lachwekkend.

kolder maatregelen die nergens een probleem oplossen. Zwak beleid van ongeschikte mensen.

image.jpg
 

SrCl2

Registered User
Dan maar tijdelijk als crimineel door het leven. Samen met vele vele anderen die nog 'verboden voorraad' in huis hebben.
Volgens mij gaat het in het artikel in de openingspost niet om het in voorraad hebben van "vuurpijlen en knallers" door particulieren/ consumenten.
Citaat uit het artikel: "Vanaf dan (01 december 2020, SrCl2) mogen verkopers en importeurs deze producten niet meer in hun opslag voor consumentenvuurwerk hebben."

Of heb ik toch niet goed opgelet?
 

Tony

Administrator
Medewerker
Brief van de BPN


Datum, 4 maart 2020
Op 2 maart heeft het ministerie de voorgenomen aanpassing van het RACT (Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk)om tot een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen te komen online geplaatst. Tot 31 maart hebben wij, en anderen, de mogelijkheid om op deze aanpassing te reageren. En dat is nodig, want veel zaken zijn in het voorstel zijn nog ondoordacht, of onduidelijk. Bovendien staan in het voorstel zaken benoemd die niet feitelijk niet kloppen of zorgen voor vragen.
De BPN verwacht van een minister dat zij zaken niet anders voorspiegelt dan zij zijn. Wij zouden het dan ook gewaardeerd hebben als de minister eerst met ons in gesprek was gegaan over de invulling van de specifieke voorliggende wijzigingen, met betrekking tot de ingangsdatum, de mogelijkheden voor opslag en vervoer en de uitwerking van de motie van VVD-kamerlid Ziengs omtrent compensatie. In plaats daarvan heeft de minister aannames, onwaarheden en stellingen opgenomen alsof deze door de BPN zouden zijn gedaan. Dat is pertinent onjuist.
Zo stelt de minister dat:
- De branche akkoord gaat met wijzigingen, terwijl juist deze specifieke
wijzigingen helemaal niet zijn besproken.... (niet de ingangsdatum, niet het verbod op opslag en niet en uitwerking van de moties van kamerlid Ziengs) De BPN spreekt pas volgende week (in de week van 9 maart) met het ministerie over de uitwerking van de voorgestelde wijzigingen, terwijl het ministerie in haar stukken stelt dat dit deze zaken met de BPN zouden zijn besproken.
- Dat de sector heeft aangegeven omzetverlies en restantvoorraden als bedrijfskosten te zien.
Dat is pertinent onwaar. Zie voor een toelichting


De branche vindt het onbegrijpelijk en minister-onwaardig dat zij zaken anders voor stelt dan deze zijn.
De internetconsultatie geeft ons de ruimte om te reageren en dat zullen we dan ook keihard doen, want hier gaan we niet mee akkoord. Daar waar nodig zullen we gebruik maken van ondersteuning van advocaten. Volgende week vrijdag gaan we naar het ministerie en zullen onze standpunten kenbaar maken.
In grote lijnen zal onze reactie zijn:
Verbod van opslag vanaf 1 december is belachelijk. De stelling dat vuurwerk, dat de afgelopen jaren in grote getalen is verkocht en opgeslagen, nu plots verboden wordt om op te slaan, is onlogisch en onduidelijk. Veel beter zou het zijn dat als de minister de verkoop verbiedt, maar de opslag en vervoer van dit vuurwerk nog voor langere termijn toestaat. Als de minister, zoals zij stelt, de branche de mogelijkheid wil geven om dit vuurwerk nog in het buitenland te kunnen verkopen, dan moet ze daar ook de mogelijkheden voor geven. 1 december is in dat geval een totaal onlogische datum...
De minister stelt in haar voorstel tot wijziging van het RACT over de financiële gevolgen: Met name in het eerste jaar ondervindt het bedrijfsleven mogelijk enige financiële gevolgen. De sector heeft daarbij aangegeven omzetverlies en restantvoorraden als bedrijfskosten te zien.
Dat is pertinent onwaar: de BPN heeft steeds en herhaaldelijk aangegeven dat de restvoorraden, maar ook het transport en de noodzakelijke vernietiging hiervan, kosten met zich mee zullen brengen. De branche heeft altijd aangegeven dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Ook hebben wij aangegeven bereid te zijn om daarbij onze verantwoordelijkheid te nemen, en een gedeelte van de kosten te dragen. Maar wij verwachten dan ook dat de minister dit ook doet... Tot nu toe heeft de minister dat steeds geweigerd. Op laste van de politiek is zij opgeroepen daar nu toch een bijdrage in te doen.
Door vervolgens te stellen dat de ingangsdatum 1 december is, en daarmee de branche te helpen is onbegrijpelijk en onverantwoord.
Als de minister nu ook besluit de opslag van vuurpijlen en knalvuurwerk op korte termijn te verbieden dan verwachten wij ook dat zij met een handreiking komt om dit mogelijk te maken. Financieel of op een andere manier
We gaan aan de overheid duidelijk maken dat we niet over ons laten lopen en dat we deze gang van zaken en stemmingmakerij niet zullen tolereren. We gaan hierover in ieder geval duidelijk communiceren met de pers.
 

Plum Bloom

Registered User
We gaan hierover in ieder geval duidelijk communiceren met de pers.

Ik zou zeggen: zoek het bij de Telegraaf. Daar ligt mevrouw Van Veldhoven sinds de PFAS-affaire, op z'n zachtst gezegd, niet zo best.
 

GMP82

Zilveren Member
Volgens mij gaat het in het artikel in de openingspost niet om het in voorraad hebben van "vuurpijlen en knallers" door particulieren/ consumenten.
Citaat uit het artikel: "Vanaf dan (01 december 2020, SrCl2) mogen verkopers en importeurs deze producten niet meer in hun opslag voor consumentenvuurwerk hebben."

Of heb ik toch niet goed opgelet?
Er stond elders ook een bericht dat het in bezit hebben en afsteken door particulieren/consumenten ook per 1 december verboden is.
 

Plum Bloom

Registered User
Dan maar tijdelijk als crimineel door het leven. Samen met vele vele anderen die nog 'verboden voorraad' in huis hebben.

Uit betrouwbare bron vernomen dat er een Tweede-Kamerlid is dat t.z.t. vragen wil stellen over voorraden bij consumenten. Kennelijk heeft NIEMAND van dat incompetente zooitje kwakzalvers in Den Haag (ministers, Kamerleden, ambtenaren) hier vooraf bij stil gestaan. Je zult maar 25 kilo aan peperdure F3 single shots hebben liggen. Da's toch een aardig kapitaal.
 

SrCl2

Registered User
Uit betrouwbare bron vernomen dat er een Tweede-Kamerlid is dat t.z.t. vragen wil stellen over voorraden bij consumenten.
Lijkt me een heel verstandig idee, want in het gehele voorstel wordt met geen woord gerept over wat de consument met eventuele voorraden (in 2019 nog legaal in Nederland aangeschafte) pijlen, rotjes en singleshots zou moeten doen.
 

Richardus

Registered User
Politie zal echt wel gedogen bij normaal gebruik. Hebben het druk genoeg met de echte overlast. Zou me er niet druk om maken.
 

Onze Partners

Bovenaan