Zwolle – Naar aanleiding van vragen van GroenLinks en D66 over festival Fusion of Dance meldde wethouder De Heer maandagavond tijdens de raadsvergadering in het stadhuis dat er tot nu toe 9 klachten bij de gemeente zijn binnengekomen.

Wat betreft het geluid is in de vergunning bepaald dat het geluid de grens van 85 dba en 95 dbc niet mag overschrijden. Er wordt om bepaalde tijd gemeten. Tijdens dit festival is in totaal 435 keer gemeten en 13 keer is er een overschrijding geconstateerd. Dat is doorgegeven aan de organisatie en die heeft steeds adequaat gereageerd. Wat betreft het vuurwerk: het bedrijf dat daarvoor is ingehuurd is in het bezit van een vergunning. Het ging in dit geval niet om professioneel vuurwerk maar om consumentenvuurwerk. De Dienst Regelingen van het ministerie heeft hiermee ingestemd. De wethouder erkent dat de communicatie hierover wellicht beter had gekund. Ten aanzien van de flora- en fauna wetgeving zijn vooraf aanvullende maatregelen gesteld en daar is aan voldaan. Dat is de conclusie van de Dienst Regelingen.Al met al, stelt de wethouder, is het festival goed verlopen en was er geen aanleiding om handhavend op te treden.

Er volgt nog een evaluatie. De uitkomsten zullen gebruikt worden bij het volgende festival. Gevraagd wordt ook de bewoners bij deze evaluatie te betrekken.

Bron: http://www.weblogzwolle.nl/content/view/29506/1/