Burgerbelangen Enschede gelooft niet in het instellen van vuurwerkvrije zones in de stad. In de meest recente nieuwsbrief van zijn partij noemt fractievoorzitter Niels van den Berg gebieden waar het afsteken van vuurwerk verboden is, ‘een grote illusie’.

Van den Berg neemt daarmee een voorschot op de stadsdialoog, die de komende maanden in Enschede wordt gevoerd over het afsteken van vuurwerk rondom de jaarwisseling. Op initiatief van de gemeente gaan in maart en april in elk stadsdeel inwoners met elkaar in gesprek. In het meest ideale geval zitten tegenstanders en liefhebbers van vuurwerk met elkaar aan tafel, die gezamenlijk vastleggen hoe tijdens de jaarwisseling van 2017/2018 in hun stadsdeel met vuurwerk wordt omgegaan. De uitkomst staat niet bij voorbaat vast. Het is denkbaar dat burgers kiezen voor van vuurwerkvrije zones, of voor een professionele vuurwerkshow.

Tegenstander
Van den Berg is bij voorbaat tegen vuurwerkvrije zones. Volgens hem is het ‘simpelweg niet mogelijk’ om het vuurwerkverbod in dit soort gebieden te handhaven. Wat hem betreft gaat de stadsdialoog straks niet over een vuurwerkverbod, maar over het tegengaan van overlast in de maand voorafgaand aan de jaarwisseling. De politicus denkt dat een deel van de oplossing ligt bij scholen en verenigingen die jongeren aanspreken op het voortijdig afsteken van vuurwerk. ‘Maar ook die rol moeten we niet overschatten.’

Veel vertrouwen op een goede afloop van de stadsdialoog lijkt de fractievoorzitter van Burgerbelangen overigens niet te hebben. ‘De problematiek lijkt niet of nauwelijks aan te pakken’, schrijft Van den Berg.

Bron : Tubantia.nl